سند نامه ::
 
در باره منشی هویدا


موضوع : خانم وجيهه معرفت1 منشى مخصوص آقاى هويدا وزير دارائى عطف : 3063 / 322 ـ 17 / 1 / 43
تاریخ 28 / 2 / 43
شماره : 4173 / 21 الف
گيرنده : تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم
فرستنده : ساواك تهران


برابر تحقيقات آمدن نامبرده بالا از شركت نفت به وزارت دارايى عكس‏العملى نداشته است امكان دارد چند نفر ناراضى كه در تغييرات اخير پستهاى خود را از دست داده‏اند چنين شايعه‏اى را عنوان كرده باشند خانم مورد بحث از اول سرويس ادارى تا ساعت 2000 مشغول تنظيم و ترتيب دادن ملاقاتهاى آقاى هويدا با مراجعين است و چون درب اطاق خانم مزبور اغلب بسته است و اطاقش جنب اطاق وزير قرار گرفته و ملاقات كنندگان بنا به توصيه آقاى هدايتى مديركل دفتر وزارتى تلفنى با خانم مزبور تماس مى‏گيرند اين جريان دستاويزى براى عده‏اى مخالف قرار گرفته و مى‏خواهند چنين عنوان كنند كه گويا روابط سوئى در بين است.
رئيس ساواك تهران. مولوى2
اقدامى ندارد بايگانى شود
بخش 322 ـ رشيدى
2 / 3
سابقه 30 / 2


1ـ وجيهه معرفت فرزند محمدعلى در سال 1311 ه ش در تبريز به دنيا آمد. سال تولد وى در اسناد ديگرى 1301 و 1308 قيد گرديده است. مشاراليها تا سال دوم متوسطه در دبيرستان شاهدخت تبريز، تحصيل كرد كه از چگونگى ادامه و يا ترك تحصيل و يا نقل مكان به تهران و استخدام وى در شركت نفت، اطلاع دقيقى در سوابق موجود نيست.
در سوابق وى آمده است:
«صبح‏ها از ساعت 8 تا 1230 در شركت نفت و بعدازظهرها در شركت جنرال بيلدينگ، ماشين‏نويس بود و با مهندس دودمان از مديران و سهامداران شركت مزبور، روابط خصوصى داشته است.» اسامى بعضى ديگر افرادى كه مشاراليها با آنان رابطه خصوصى داشته، به اين شرح است : سيروس فهميده‏پور، سروان نيروى هوايى ـ گريگورها كوپيان ـ پوليوس دودمان ـ عبداللّه‏ طلوعى ـ مهندس فرشى ـ مشاراليها كه از سال 1340 بطور مداوم منشى مخصوص اميرعباس هويدا بوده است، پس از انتصاب هويدا به وزارت دربار و تقاضاى او براى انتقال مشاراليها به وزارت دربار، مورد ارزيابى ساواك قرار گرفته است، كه نظريه ساواك در مورخه 3 / 6 / 56 در خصوص وى چنين است :
«بانوى مزبور زنى منحرف و اهل عيش و نوش و با مردان زيادى رابطه و معاشقه داشته و از جاده عفاف خارج و اغلب شب‏ها با جوانان در كافه‏ها مشغول باده‏گسارى بوده است.
مشاراليها ماشين‏نويس شركت شركت ملى نفت ايران بوده و از سال 2520 [1340 ]به بعد بطور مداوم در سمت منشى آقاى هويدا به ترتيب در شركت ملى نفت ايران، وزارت دارايى، نخست‏وزيرى و اينك وزارت دربار شاهنشاهى مشغول كار است.»
پرويز ثابتى در ذيل اين گزارش نوشته است : «موافقت شود»
وجيهه معرفت كه در سال 1350 از طرف نخست‏وزيرى به مأموريت نيويورك رفته و دخترش بنام مليحه سنن شمس در سال 1352 به استخدام وزارت خارجه درآمده و در سال 1353 با معرفى اميرعباس هويدا به عنوان معرف اول و محمود حاجبى تبريزى به عنوان معرف دوم به عضويت باشگاه ورزشى شاهنشاهى درآمده. در تاريخ 16 / 5 / 56 مبلغ 45000 ريال به عنوان مرحمتى ملوكانه! بطور ماهيانه به حقوق وى اضافه شده است.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى

2ـ على‏اكبر مولوى فرزند عبدالحسين در سال 1300 ه ش در تهران بدنيا آمد. رئيس ساواك تهران بود. كه به دستور شاه به مدرسه فيضيه قم حمله كرد و عده‏اى از روحانيون را به شهادت رساند. او در قيام 15 خرداد حدود 10 هزار چماق تهيه كرد و براى سركوب تظاهركنندگان به قم فرستاد. مولوى پس از قيام 15 خرداد درجه سرتيپى گرفت. او مأمور انتقال حضرت امام (ره) به تهران سپس به تركيه بود. مولوى بعدها به ژاندارمرى رفت و يك روز به هنگام برگشت از آبعلى به تهران با هليكوپتر سقوط كرد و كشته شد.