سند نامه ::
 
خصوصيت اخلاقى هویدا

به : 342 تاریخ 31 / 6 / 54
از : 20 ه 22 شماره : 68770 / 20 ه 22

در مورد خصوصيات اخلاقى آقاى هويدا نخست‏وزير موارد زير را اعلام مى‏دارد.
1ـ نامبرده فوق‏العاده و بيش از حد متعارف به دوستان و اقوام خود توجه دارد و در هر فرصت مناسب براى اين دو طبقه كار مثبت و مثمرثمرى انجام مى‏دهد.
2ـ كمتر شنيده شده كه خود ايشان مستقيما در امر سوءاستفاده‏اى شركت داشته باشند و گفته مى‏شود از طريق دوستان و اقوام نزديك خود كه در رأس كارهاى حساس مى‏باشند مبادرت به سوءاستفاده مى‏نمايد ضمنا موضوع سوءاستفاده‏هاى يداللّه‏ شهبازى معاون اسبق نخست‏وزير در امور تعاون زبانزد عام و خاص است و اكثرا معتقدند كه نامبرده بدون نظر آقاى نخست‏وزير حتى آب نمى‏خورد.
3ـ تعدادى عقيده دارند كه ايشان انحراف جنسى دارد و بعضا افراد نزديك به ايشان به طور ضمنى گاهگاهى موضوع را تأييد مى‏نمايند مضافا در نخست‏وزيرى شايع بود كه خانم هويدا روابط جنسى نزديك با آقاى پرويز راجى1 مشاور مخصوص نخست‏وزير و سفير شاهنشاه آريامهر داشته است.
4ـ از نقطه‏نظر روابط عمومى به جرأت مى‏توان اظهارنظر نمود كه در بوروكراسى ايران كمتر توجه مى‏شود يكى از عمده‏ترين عواملى كه باعث استحكام و ثبات ايشان در نخست‏وزيرى شده همين روابط عمومى گسترده مى‏باشد به طورى كه در مراسم عروسى ـ تولد و يا ساير جشنها براى كليه مقامات اعم از داخلى و يا خارجى هداياى بسيار نفيس و گران قيمت تهيه و ارسال مى‏دارد و شايع است كه ايشان در هر بيمارستان نيز عواملى دارد و به محض اينكه يكى از مقامات حساس مملكتى به بيمارستان اعزام شود بلافاصله سبد گلى از طرف ايشان تهيه و فرستاده مى‏شود.
نظريه شنبه : امكان دارد صحيح باشد.
نظريه سه شنبه : موضوع بند يك و چهار امكان دارد صحيح باشد و در مورد بند دو و سه نمى‏توان اظهارنظر نمود.
نظريه چهارشنبه : خبر قابل بررسى است ضمنا در مورد اينكه ايشان شخصى بوركرات «پاى‏بند بودن به امور مكاتباتى زياد» مغاير با فرمايشات ايشان مى‏باشد...
محتشم 30 / 6 / 54
اداره دوم 30 / 6 / 54
محترما به استحضار مى‏رساند 30 / 6 /
ارسال گرديد 30 / 6 /
1ـ پرويز راجى فرزند عبدالحسين در سال 1315 ش به دنيا آمد. در انگلستان تحصيل كرد. در سال 1338 به ايران بازگشت و وارد شركت نفت شد. در آنجا به لطف آشنايى با اميرعباس هويدا تا رياست دفتر او در شركت نفت ترقى كرد. با انتصاب هويدا به نخست وزيرى راجى نيز به سمت رياست دفتر نخست وزيرى منصوب شد. رابطه راجى با اشرف پهلوى، خواهر شاه زبانزد خاندان سلطنت و رجال دربار بود. در خرداد 1355 متعاقب باخت كلان امير تيمور سفير شاه در انگلستان و از دست دادن همه دارايى‏اش در قمارخانه‏هاى لندن، پرويز راجى به مأموريت سفارت ايران در لندن فرستاده شد. او از اين تاريخ تا ششم بهمن 1357 سفير دولت شاهنشاهى ايران در انگلستان بود و بعد از آن متوارى شد.
راجى خاطرات سفارت خود را در سال 1983 با عنوان خدمتگزار تخت طاووس در لندن به چاپ رساند كه حاوى برخى از رويدادهاى آن دوران است. اين كتاب پس از ترجمه به زبان فارسى در ايران منتشر شد. راجى جوانترين ديپلمات ايرانى به هنگام منصوب شدن به سفارت بود. در اسناد سفارت امريكا از راجى به عنوان دستيار ادارى و سر آشپز كابينه هويدا ياد شده است.