سند نامه ::
 
جلسه مجلس به درخواست هویدا

موضوع : مجلس شوراى ملى
به : 327 تاریخ 29 / 2 / 48
از : 20 / ه / 8 شماره : 24527 / 20 ه 8


ساعت 0900 صبح روز يكشنبه 28 / 2 / 48 جلسه خصوصى مجلس شوراى ملى بنا به تقاضاى آقاى هويدا نخست‏وزير تشكيل گرديد.
در اين جلسه آقاى نخست‏وزير مشروحا درباره مذاكرات نفت و مسافرت خود به آلمان و پاكستان به مجلس اطلاعاتى داد و مخصوصا تاكيد كرد كه بايد اين اطلاعات مكتوم بماند و محرمانه تلقى شود.
آقاى هويدا درباره مذاكرات نفت گفت نه تنها ما توانستيم نظر شاهنشاه و دولت را درباره تامين مبلغ / 1000 مليون دلار در سال 48 بابت فروش نفت به كنسرسيوم بقبولانيم بلكه آنها قبول كرده‏اند كه به جاى 1000 مليون دلار مبلغ 1012 مليون دلار در سال 48 به ما بپردازند. هويدا به طور شوخى افزود علت اينكه آنها حتى قبول كرده‏اند 12 مليون دلار بيشتر بدهند براى اين بوده كه حرف ما درست درنيايد. زيرا آنها گفته بودند امكان ندارد كه ما با مبلغ 1000 مليون دلار مورد تقاضاى دولت ايران موافقت كنيم. هويدا در ضمن صحبت‏هاى خود از دكتر اقبال و روساى شركت ملى نفت ايران كه با آماده كردن آمارهاى دقيق بهانه‏هاى كنسرسيوم را خنثى ساخته‏اند مشروحا تشكر و قدردانى كرد.
در مورد نتيجه ثمربخش مذاكرات نفت و علت اينكه نبايد موضوع در خارج درز كند. هويدا اظهار نمود اگر به طور دقيق كشورهاى عربى نفت‏خيز در خاورميانه بفهمند كه ما با كنسرسيوم موافقت كرده‏ايم ممكن است آنها هم شركت‏هاى نفتى را تحت فشار قرار دهند و در نتيجه شركت‏هاى مزبور نتوانند آنطور كه بايد سهم ما را بالا ببرند و در مورد مبلغ 1012 مليون دلار بايد گفته شود كه در حدود 900 مليون دلار سهم واقعى يا از فروش در سال 48 است ولى براى اينكه سهم ما براى اجراى طرحهاى عمرانى به هزار مليون برسد كنسرسيوم موافقت كرده كه بقيه مبلغ را به طور وام بدون سود در اختيار دولت ايران بگذارد كه در واقع نتيجه براى ايران يكى خواهد بود. آقاى هويدا درباره سياست آينده نفتى ايران گفت اين صحيح نيست كه ما نفت خود را هميشه بگذاريم خارجى ببرد و آنگاه براى ازدياد منافع هر سال برويم و دست به دامن آنها بشويم و روى همين نظريه من (هويدا) به آلمان مسافرت كردم و ضمن مذاكرات با صدراعظم آلمان از سرمايه‏داران آن كشور خواستم كه بيايند و در استخراج و حمل [و]نقل و تصفيه و فروش نفت با ما مشاركت نمايند و ما حالا فقط نفت خام مى‏فروشيم ولى با توافقى كه با آلمان‏ها شده است ما در تمام مراحل استخراج و حمل و نقل و تصفيه و فروش نفت با آنها شريك خواهيم بود يعنى به طور مثال متفقا در حفر چاههاى نفت اقدام مى‏كنيم و سپس نفت را در كشتى هايى كه متعلق به شركت ملى نفت و آلمانهاست به آلمان حمل مى‏كنيم و سپس در پالايشگاهى كه متعلق به آلمان و ايران است نفت را تصفيه مى‏كنيم و آنگاه نفت را در پمپ بنزينى كه متعلق به ايران و آلمان است مى‏فروشيم و در واقع در تمام جريان نفت از استخراج تا اينكه بدست مصرف‏كننده برسد با هم مشاركت خواهيم داشت. در صورتى كه حالا اين طور نيست و ما فقط نفت خام را در بندر تحويل شركت‏هاى بزرگ نفتى مى‏دهيم و آنها تمام بقيه عمليات مربوط به نفت را انجام مى‏دهند و منافع سرشارى به تنهايى مى‏برند و ايران از آن منافع محروم است.
آقاى هويدا اضافه نمود البته تمام اين اعتقادى كه دنيا به ايران دارد مربوط به ثبات سياست ماست وگرنه سرمايه‏داران هيچ كشورى حاضر نبودند پول خود را به مخاطره بياندازند و در همين سفر آلمان در حدود مبلغ 200 مليون دلار اعتبار بدون اينكه دولت ايران تقاضا كند و يا اصرارى داشته باشد به بانك مركزى ايران از طرف آلمان داده شده و اين نشانه اعتماد و اطمينان سرمايه‏داران خارج به مملكت ما است.
در مورد دورنماى آينده نفتى. آقاى هويدا گفت طى مذاكراتى كه با دولت تركيه شده است مخصوصا بعد از بسته شدن كانال سوئز و مشكلاتى كه در راه حمل سريع نفت به اروپا پيش آمده قرار شده است كه با موافقت تركيه ما يك لوله نفت از جنوب ايران به تركيه بكشيم و در يكى از بنادر تركيه در مديترانه نفت را براى فروش به بازارهاى اروپا عرضه كنيم و در اين زمينه نيز كارشناسان مشغول مطالعه هستند و اميد است نتيجه مطلوب حاصل شود.
در مورد سفر به پاكستان آقاى هويدا افزود كه مردم و دولت پاكستان به ايران و شاهنشاه ايران علاقه زيادى دارند و اين علاقه را در مسافرت اخير و بخصوص احترامات زيادى كه نسبت به ايشان شده به خوبى مشاهده كرده است و در يكى از جلسات ژنرال يحيى خان حتى اظهار نموده كه ايرانى و قزلباش است و همسرش نيز بختيارى است و متعاقب آن اغلب رجال حاضر در جلسه به نحوى از انحا مى‏خواسته‏اند ثابت كنند كه رگ و ريشه ايرانى دارند و تمام اين موفقيت‏هاى دولت و ملت ايران مرهون راهنمائيهاى حكيمانه شاهنشاه مى‏باشد.
بعد از بيانات آقاى هويدا رامبد ليدر فراكسيون پارلمانى حزب مردم طى بياناتى از موفقيت‏هاى دولت تقدير و تمجيد كرد و به دولت درباره مذاكرات نفت و پيشرفتهايى كه شده است تبريك گفت و اظهار داشت كه در اين گونه موارد تمام احزاب از اقليت و اكثريت و تمام ملت ايران پشتيبان دولت هستند. رامبد در مورد نحوه اجراى برنامه‏هاى عمرانى و هزينه‏ها گفت كه دولت نبايد بگذارد اسراف و تبذير شود و وجوهى كه از نفت بدست مى‏آيد حيف و ميل شود. رامبد همچنين در مورد سياست تبليغات دولت در برابر روش عراق از دولت انتقاد كرد و گفت از اينكه ما جواب آنها را در مطبوعات و راديو نمى‏دهيم ولى مظالم آنها را منعكس مى‏كنيم دولت اشتباه مى‏كند و ما بايد به آنها بگوئيم كه مثلاً در فلان مورد حق با ما است و خلاصه نبايد دستگاه تبليغاتى. ساكت بماند.
نظريه 20 / ه / 8 : صحت خبر درباره مذاكرات انجام شده به شرح فوق مورد تاييد است. بارز
آقاى جريان بررسى ـ بهره‏بردارى