سند نامه ::
 
پرتاب گوجه فرنگی به سوی هویدا

موضوع : پرتاب گوجه‏فرنگى حين ورود آقاى نخست‏وزير به سازمان جوانان حزب ايران نوين
به : 341 تاریخ 20 / 7 / 51
از : 20 / ه 21 شماره : 43297 / 20 ه 21


ساعت 1600 مورخه 19 / 7 / 51 در سازمان جوانان حزب ايران نوين واقع در خيابان ژاله حدود سه هزار نفر جوانان حزبى دانش‏آموزان دختر و پسر مجتمع و منتظر ورود آقاى نخست‏وزير بودند در موقع ورود آقاى نخست‏وزير از هر چهار طرف عده‏اى از جوانان مبادرت به پرت كردن گوجه فرنگى نمودند در همان لحظه چهار نفر از آنان شناخته شده كه دو نفر دستگير و دو نفر ديگر متوارى مى‏گردند آقاى نخست‏وزير حدود ساعت 1700 محل مذكور را ترك مى‏نمايند.
نظريه شنبه : 1ـ تظاهرات خفيفى كه در اين مورد بعمل آمد گويا فقط مربوط به حضور آقاى نخست‏وزير بوده كمااينكه وقتى آقاى نخست وزير سازمان را ترك نمودند مجددا نظم و آرامش كامل برقرار گرديد.
2ـ اكثريت جوانان حاضر در محل مزبور در شناختن و دستگيرى متظاهرين از خود خونسردى كامل نشان داده ضمن اينكه مى‏توانستند متظاهرين را به مأمورين معرفى نمايند.
3ـ شايع است كه دو نفر دستگير شده و دو نفر متوارى دانشجوى دانشگاه تهران مى‏باشند.
نظريه يكشنبه : مفاد گزارش خبر فوق تاييد و نظريه شنبه صحيح به نظر مى‏رسد. تربيت
نظريه 20 ج : نظريه يكشنبه تاييد مى‏گردد.
نظريه چهارشنبه : برابر تحقيقاتى كه بعمل آمده پرتاب گوجه‏فرنگى به سوى نخست وزير صحت دارد.