سند نامه ::
 
بیوگرافی هویدا

تاریخ 4 / 10 / 1338
شماره : 1136 / 3 / 1 ج

مديرت كل اداره سوم
بدينوسيله بيوگرافى آقاى عباس هويدا كه تقاضاى امتياز مجله كاوش را با روش علمى و ادبى نموده است جهت بررسى به پيوست ايفاد مى‏گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد پس از بررسى نظريه اعلام دارند.
رئيس ستاد ويژه مراديان
1 / 10 / 38

خواهشمند است استعلاميه زير را تكميل فرمائيد و اطمينان داشته باشيد كه مطالب مندرجه در اين برگ هميشه محرمانه خواهد بود (جهت اخذ امتياز مجله كاوش)

1ـ نام اميرعباس در صورتى كه نام ديگرى داريد ذكر نمائيد ـ
2ـ شهرت هويدا لقب ـ چنانچه قبلاً شهرت ديگرى داشته‏ايد ذكر شود ـ
3ـ نام و شهرت پدر حبيب‏اللّه‏
4ـ نام مادر افسرالملوك (سردارى)
5ـ تاريخ تولد يا سن با ذكر محل تولد 1298 تهران
6ـ شماره شناسنامه و محل صدور 3542 تهران
7ـ علائم مشخصه
8ـ شغل و رتبه معاون رياست هيئت مديره شركت ملى نفت
9ـ محل سكونت با ذكر شماره تلفن دروس ـ خيابان سيروس 81657
10ـ خانه مسكونى شخصى است يا اجاره‏اى (در صورت دوم ميزان اجاره) شخصى
11ـ مذهب اسلام تابعيت ايرانى
12ـ ميزان تحصيلات ليسانس علوم سياسى و اجتماعى ـ دكترى در ادبيات.
13ـ خدمت نظام وظيفه را در چه تاريخ 1322 با چه درجه ستوان دوم در كدام قسمت مستشارى ارتش در كجا تهران انجام داده‏ايد
14ـ متأهل هستيد يا خير خير
15ـ خانم شما از كدام خانواده است (چنانچه خارجى است تابعيت و مشخصات كامل او )
16ـ تعداد اولاد (اناث ـ ذكور) با ذكر اسامى
17ـ شغل هر يك از اولاد
18ـ اقوام درجه 1 نسبى و سببى
19ـ با كدام يك از خانواده‏هاى مشهور قرابت داريد
20ـ دوستان و معاشرين نزديك شما
21ـ وضع مزاجى شما خوب
22ـ ميزان تمول و ثروت منقول و غيرمنقول متوسط
23ـ در كدام يك از نقاط كشور ملك داريد ندارم.
24ـ به چه زبانهايى آشنايى داريد انگليسى ـ فرانسه ـ عربى ـ آلمانى.
25ـ تأليفات، مقالات و نشريات خود را نام ببريد ـ
26ـ آثار علمى و هنرى شما چيست ـ
27ـ به چه نوع كتب و مجلات و روزنامه‏ها بيشتر علاقمند هستيد ادبى و هنرى
28ـ اوقات بيكارى خود را چگونه مى‏گذرانيد مطالعه
29ـ به چه چيزهايى بيشتر علاقمند هستيد
30ـ ميزان نفوذ شما در اشخاص و فاميل و جمعيتها ـ
31ـ خلاصه‏اى از سوابق خدمتى و مشاغل قبلى خود را شرح دهيد كارمند وزارت خارجه. وابسته سفارت شاهنشاهى پاريس. دبير سفارت شاهنشاهى آلمان. رئيس اداره Liaisonكميسارياى عالى سازمان ملل جهت پناهندگان. رايزن سفارت شاهنشاهى آنكارا.
32ـ امتيازات نشان لژيون دونور ـ (Officer)نشان Phenixيونان (Commandeur)
33ـ آيا تاحال از طرف مامورين انتظامى بازداشت شده‏ايد در صورت بازداشت شدن تاريخ و محل بازداشت خير علت آيا سرانجام به محكوميت منجر گرديده است......... در صورت محكوميت مدت آن ذكر شود........
34ـ مسافرتهايى كه به خارج از كشور نموده‏ايد با ذكر تاريخ. مدت. علت. محل. توقف. همراهان تحصيل. ماموريت وزارت خارجه و سازمان ملل. فرانسه. آلمان. سويس. ايتاليا. دانمارك. سوئد. فنلاند. انگلستان. بلژيك. هلند. مصر. حبشه
35ـ هرگونه سابقه فعاليت سياسى از قبيل شركت در احزاب. جمعيتها. كانون‏ها. اتحاديه‏ها. سنديكاها. باشگاهها. انجمن‏ها با ذكر تاريخ و محل فعاليت توضيح داده شود. خير
36ـ در حال حاضر در كدام يك از احزاب و جمعيتها. كانون‏ها اتحاديه‏ها. سنديكاها. باشگاهها. انجمن‏ها عضويت داريد. خير
37ـ ساير اطلاعاتى كه ممكن است بهتر معرف شما باشد.