سند نامه ::
 
بهائی ها در راس مشاغل حساس

موضوع : شايعات
به : 322 تاریخ 19 / 12 / 47
از : 20 ه 5 شماره : 44551 / 20 ه 5

به طورى كه اخيرا در افواه شايع گرديده اغلب مصادر و مقامات حساس و برجسته مملكتى توسط افراد بهائى اين كشور اداره مى‏شود و اين قبيل اشخاص وسيله مراكز و يا افراد مرموزى هدايت و رهبرى مى‏گردند. ضمنا گفته مى‏شود در هيئت دولت آقايان نخست‏وزير. منصور روحانى وزير آب و برق. ستوده وزير پست و تلگراف. خسروانى وزير كشور. سپهبد صنيعى وزير جنگ. و همچنين تيمسار سپهبد خادمى1 مديرعامل شركت هواپيمايى هما. سپهبد ايادى پزشك مخصوص شاهنشاه آريامهر. درويش مقامى رئيس كارگزينى دربار شاهنشاه جزو اين گروه بوده و شنيده مى‏شود موضوع بدرقه حجاج وسيله آقاى نخست‏وزير صرفا جهت اغفال مردم صورت گرفته و همچنين گذاردن پيپ در گذشته [گوشه] لب آقاى نخست‏وزير يكى ديگر از عوام‏فريبى‏ها است چون فرقه بهائى با دخانيات مخالف بوده و آن را تحريم نموده است ولى آقاى نخست‏وزير مى‏خواهد بدينوسيله مردم عوام را فريب دهد كه جزو فرقه بهائى نيست.
توضيح منيع : نشر و انتشار اين قبيل اخبار در بين مردم موجب بدبينى آنان به دستگاه و ساير مسئولين مملكتى خواهد شد اصلح است هر چه زودتر جلو اين قبيل شايعات بموقع گرفته شود. (دانشجو)
1ـ على‏محمد خادمى فرزند لطف‏اللّه‏ در سال 1292 در جهرم در خانواده‏اى بهايى متولد شد. تحصيلات ابتدايى، متوسطه، تخصصى و عالى را به ترتيب در شيراز، اصفهان و دانشكده افسرى تهران سپرى نمود و دوره‏هاى تخصصى و عالى ناوبرى هوايى را در انگلستان و دوره ستاد فرماندهى هوائى را در آمريكا به پايان رساند و در سال 1316 به عنوان خلبان فارغ‏التحصيل شد و بعدا در همين رشته به تعليم خلبانى پرداخت. تيمسار خادمى اولين خلبان ايرانى است كه در سال 1327 به دريافت گواهى‏نامه خلبانى بين‏المللى نايل آمد و از سال 1325 تا 1328 به شركت سابق هواپيمايى ايران مأموريت يافت و با سمت خلبانى در خطوط داخلى و بين‏المللى بكار پرداخت و در سال 1339 مجددا به نيروى هوايى برگشت. نامبرده در مشاغلى از جمله، مدير آموزش دوره ستاد هوائى، رئيس ستاد نيروى هوائى و آجودان مخصوص و مدير عامل هواپيمايى ملى ايران بكار پرداخت و از آغاز تأسيس مؤسسه حمل‏ونقل هوايى، يعنى از پنجم اسفند سال 1340 عضويت هيئت مديره و مديريت عامل «هما» را برعهده داشت. مشاراليه در دهم تيرماه سال 1349 به سمت مشاور ادارى روتارى بين‏المللى گروه ب شامل 6 كلوپ ايران از طرف روتارى بين‏المللى انتخاب گرديد و نشانهاى درجه 2 افتخار و تاج را از شاه و نشان درجه 2 كوكب را از طرف ملكه اليزابت دريافت نمود و در تاريخ 18 آبان 1357 خودكشى كرد.
طبق سند بيوگرافيك ساواك: نامبرده از نظر صحت عمل و درستى مورد ايراد نبوده و از لحاظ مديريت و شايستگى و حسن شهرت خوب، فردى لايق، كاردان مصمم و با پشتكار معرفى گرديده است. ضمنا معروف به بهائيگرى است و نسبت به هم‏مسلكان خود داراى سمپاتى بوده و اغلب اين افراد را در رأس كارها قرار مى‏دهد. خادمى مشاور كلوپ روتارى بين‏المللى و رياست كلوپ روتارى شمال تهران را نيز عهده‏دار بود.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى