سند نامه ::
 
بهایی بودن نخست وزیر
موضوع : روحانيون
تاریخ 18 / 11 / 43
شماره: 423
گيرنده : رياست ساواك استان تهران
فرستنده : دفتر روابط عمومى ساواك

محترما معروض مى‏دارد پس از ترور نخست‏وزير سابق و انتصاب جناب آقاى هويدا به نخست‏وزيرى از گوشه و كنار شنيده مى‏شد كه مخالفين وضعيت حاضره به تكاپو افتاده با اشاعه اكاذيب اذهان مردم بيسواد به ويژه كهنه مقدسين را تحت عنوان بهائى بودن نخست‏وزير و بودن سه وزير بهائى در كابينه ايشان و پيشرفت بهائيان كه عمال اصلى صهيونيست در ايران مى‏باشند در امور مملكتى و تجارتى سر زبانها انداخته همواره براى پيشرفت مقاصد سوء خويش به ويژه فعاليت براى تخريب روحيه افراد مجاهدت مى‏نمايند.
روحانيون و وعاظ موافق هم ضمن تاييد مراتب بالا مى‏گويند از آنجايى كه مرحوم حسين [حبيب‏اللّه‏ ]عين‏الملك پدر آقاى هويدا در ايران و به ويژه در ماموريتهاى وزارت امور خارجه در كشورهاى خاورميانه و عزيمت به عكا با عده‏اى بهائى براى زيارت قبر شوقى افندى به بهائى‏گرى معروف بوده و با توجه به اينكه اطلاع داريم آقاى هويدا بهائى نمى‏باشند ولى خواه‏ناخواه چوب اعمال پدر خويش را مى‏خورند و براى آن كه امنيت حاضره كشور دست خوش مطامع و سمپاشى مخالفين قرار نگيرد به هر ترتيبى شده بايد اين دستاويز از دست مخالفين خارج گردد. والا با توجه به نارضايتى عمومى از لحاظ گرانى ارزاق به ويژه پس از گران شدن بنزين كه قيمت‏ها بالا رفت و پايين نيامد امكان آن را دارد كه مخالفين از اين راه بهره‏بردارى كرده و به امنيت و آرامش كنونى كه براى ترقى و تعالى كشور ضرورى و كمال اهميت را دارا و در اثر توجه و فداكاريهاى شاهنشاه به اين پايه رسيده لطمه وارد سازند. اضافه مى‏نمايند كشته يا شهيد شدن نخست‏وزير فى حد ذاته آن قدر ضرر و زيان ندارد كه مخالفين در كشورهاى خارجى شايع نمايند در ايران امنيت نيست و روز روشن جلو مجلس آدم‏كشى مى‏شود و عقيده دارند براى خنثى كردن فعاليت مخالفين چنانچه اولياى امور صلاح بدانند مراتب زير اجرا گردد.
1ـ همان قسم كه پاره‏اى از ممالك خارجى دولت‏ها اجناس را با قيمت گران خريدارى و با قيمت ارزان در اختيار آنها مى‏گذارند اعليحضرت همايون شاهنشاه كه اين روزها به درجات بيش از گذشته در قلوب مردم جاى دارند و قاطبه مردم فقط و فقط معظم‏اليه [له] را دلسوز به حال جامعه مخصوصا ضعفا مى‏دانند امر و مقرر فرمايند براى مدت 6 ماه (تا به دست آمدن محصول جديد) ولو دولت چند ميليون ريال هم مثل پولى كه به دهقانان دادند يا گندم خريدند متضرر گردد قيمت نان و گوشت ـ قند ـ چاى كه عموما انحصارى و مورد مصرف و احتياج افراد طبقه 3 مى‏باشد تقليل دهند علاوه از آن كه توده مردم طبقه 3 در اين شب عيد مرفه مى‏شوند به قدرى در روحيه مردم اثر نيك باقى مى‏گذارند كه هيچ نيرويى قادر نيست در اركان شاهدوستى و ميهن‏پرستى آنان خلل وارد سازد و به علاوه قيمت بقيه اجناس نيز خودبخود پايين خواهد آمد و در خلال اين 6 ماه كه محصول مرغوب و فراوان سال نو به دست مردم مى‏رسد دولت وقت كافى براى تهيه و گشايش فروشگاههاى تعاونى كه بارها اعليحضرت همايونى وعده آن را به مردم داده و به دولت‏ها براى تأسيس آن تاكيد فرموده‏اند خواهند داشت مخصوصا با تأسيس و افتتاح فروشگاههاى تعاونى و عرضه اجناس با قيمت معمولى بازار گرانفروشان كساد و خودبخود اجناس به قيمت حقيقى به فروش خواهد رسيد و در غير اين صورت از شكم گرسنه نمى‏توان توقع ايمان داشت.
2ـ اضافه مى‏نمايند براى اينكه شايع [شايعه]پردازى مخالفين درباره شخص نخست‏وزير و اتهام به بهائى‏گرى و اينكه طبق عقيده و دستور بهائيها قرآن را در قبر مرحوم منصور گذارده و روى آن خاك ريخته و آن را حبس نموده‏اند اثرى در بين توده عوام باقى نگذارد و نتوانند از اين راه به نفع خويش و اجانب بهره‏بردارى نمايند چنانچه سياست دولت و مقتضيات كنونى اجازه مى‏دهد و اولياى امور صلاح مى‏دانند مراتب زير بدون خودنمايى و البته به تواتر نه يك مرتبه از طرف دولت انجام گردد.
1ـ تقويت برنامه‏هاى مذهبى راديو ايران در انجام اوامر و اراده شاهنشاه كه پيشواى شيعيان جهان مى‏باشند
2ـ صدور دستور به وزارت آموزش و پرورش مبنى بر ابلاغ اوامر شاهانه داير بر اينكه ظهرهاى پنج‏شنبه كه مدارس تعطيل مى‏شود دانش‏آموزان كلاسهاى يك و دو و سه ابتدايى كه مطيع‏ترين و ساده‏لوح‏ترين عوامل فرهنگى مى‏باشند در دبستان مربوطه يا نزديك‏ترين مساجد نزديك به دبستان حضور يافته با تشكيل صف نماز جماعت نماز برگزار و در خاتمه نماز براى تقويت شيعيان جهان و شاهنشاه كه پيشواى آن مى‏باشد دعا نمايند به قدرى اين عمل در روحيه مردم و كسبه و خود بچه‏ها تأثير دارد كه حدى بر آن نمى‏توان تصور كرد.
3ـ به وزارت آموزش و پرورش دستور صادر شود در اين موقع كه مشغول استخدام معلم مى‏باشند از طلاب علوم دينى كه داراى گواهى مدرسى و حائز شرايط استخدام مى‏باشند استفاده نمايند كه در آموزش و پرورش شرعيات و تعليمات مدنى و جلب توجه دانش‏آموزان به حقايق اسلامى پاكى درستى ـ ميهن‏پرستى و شاهدوستى در دبستانها يا دبيرستانها مورد استفاده قرار گيرند.
4ـ مجانى كردن آب و برق مساجد و نصب شير براى وضو و تطهير.
5ـ صدور دستور براى نظافت شهرهاى مذهبى مثل شهر قم ـ مشهد شهررى و تعميرات لازمه با بودجه اوقاف
6ـ عدم انجام هيچ نوع معامله تجارتى و دادوستد كه دال بر نزديكى با اسرائيل باشد زيرا عناصر مخرب بهائيان را عوامل اسرائيل در ايران به مردم معرفى كرده‏اند.
7ـ ملى كردن تلويزيون و گرفتن آن از ثابت پاسال و اخراج بهائيان از آن دستگاه.
8ـ توجه [به] برنامه راديو ايران كه برخلاف اصول مذهبى برنامه‏اى اجرا ننمايد. در خاتمه معروض مى‏دارد روحانيون و وعاظ موافق كه نسبت به مراتب معروضه نظريه خويش را اعلام داشتند عرض نمودند هر موقع دولت هر يك از مراتب معروضه را انجام دهد علاوه بر تأثيرى كه خودبخود بين توده مردم خواهد كرد ما هم در منابر يا اجتماعات مذهبى به نحو كاملاً مستحسن و آبرومندى در اطراف آن تبليغات لازمه را خواهيم كرد كه با خواست خداوند متعال و مراحم شاهانه امنيت و آرامش فعلى كه در درجه اول خودمان از آن بهره‏مند هستيم از بين نرفته و حتى امنيت و آرامش و ترقى ايران از هر حيث زبانزد خاص [و] عام و افراد داخلى و خارجى گردد
نشاط
18 / 11 / 43
خلاصه سند صادر شد