سند نامه ::
 
بازتاب انتخاب هویدا به نخست وزیری

موضوع : افكار عمومى
تاریخ 8 / 11 / 43
شماره : 9034 / 326

انتصاب آقاى اميرعباس هويدا به سمت نخست‏وزير در محافل سياسى و بين مردم جلب توجه كامل نموده و در همه محافل گفته مى‏شود شاهنشاه با اين انتصاب به گروه مخالفان انقلاب ششم بهمن و عمال طرفداران سياست انگليس كه خواهان متلاشى شدن حزب ايران نوين بعد از فوت منصور بودند فهماندند كه سياست كلى كشور با مرگ افرادى نظير منصور تغيير پيدا نمى‏كند و حكومت به دست افرادى كه با هدفهاى انقلاب ششم بهمن روى موافق نداشته‏اند واگذار نخواهد شد.
ضمنا در دو روز اخير فعاليت افراد عضو حزب ايران نوين افزايش يافته و برخلاف ساير احزاب كه با تغيير رهبر حزب تشكيلات آنها فعاليت خود را از دست مى‏دهد خللى در فعاليت حزب ايران نوين وارد نشده است.
بررسى گرديد يك نسخه به بخش 321 ارسال گرديد و در پرونده‏هاى مربوطه بايگانى شد اقدام ديگرى ندارد اين اطلاعيه در پرونده دولت آقاى هويدا بايگانى شود احمدى
11 / 11 / 43
رئيس بخش 322 رشيدى