سند نامه ::
 
استعلام از ساواک در باره هویدا

تاریخ 15 / 9 / 38
شماره : 3435 / 19 ط
سازمان اطلاعات و امنيت كشور
چون بر طبق بند ه از ماده 3 لايحه قانونى مطبوعات مصوب مرداد ماه 1334 مقرر است تقاضاكنندگان امتياز جرايد مجلات داراى حسن شهرت بوده و صلاحيت اخلاقى آنان از نظر روزنامه‏نگارى محرز باشد خواهشمند است مقرر فرمائيد درباره سوابق و صلاحيت آقاى عباس هويدا كه درخواست صدور امتياز مجله كاوش1 را با روش علمى ادبى در تهران نموده و مشخصات وى ذيلاً درج مى‏گردد تحقيق و نظريه آن سازمان را اعلام دارند.
اسم عباس فرزند حبيب‏اللّه‏ شهرت هويدا شماره شناسنامه 3542 صادره از تهران تاريخ تولد 1295 [1298] محل سكونت دروس خيابان شيبانى كوچه سيروس شغل و محل كار معاون رئيس هيئت مديره شركت ملى نفت.
ضمنا دو قطعه عكس مشاراليه به ضميمه ارسال مى‏گردد.
از طرف وزير كشور
دكتر زنگنه
در جريان باشد تا براى پر كردن بيوگرافى مراجعه نمايد. 18 / 9 / 38
1136 / 3 / ر / ج
16 / 9 / 38
جرايد 16 / 9
1ـ مجله‏اى كه هويدا در شركت نفت به راه انداخت و نخستين شماره آن در مرداد 1339 منتشر شد. نام هويدا در صفحه اول، به عنوان سردبير مجله آمده بود.