سند نامه ::
 
اختلاف هویدا با مجلس
موضوع : اختلاف آقاى نخست‏ وزير با مجلس شوراى ملى پيرو : 31173 / 20 / 7 / م ـ 17 / 12 / 45
به : 322 تاریخ 18 / 12 / 45
از : 20 / 7 / م شماره : 31175 / 20 / 7 / م


پيرو گزارش قبلى درباره اظهارات حسين معتمدى نماينده اصفهان در جلسه علنى مجلس شوراى ملى راجع به مسافرت آقاى وزير اطلاعات به خارج از كشور با بودجه دولت و پاسخ آقاى هويدا نخست‏وزير در اين مورد به استحضار مى‏رساند بعدازظهر روز گذشته نيز بحث درباره بودجه در جلسه علنى مجلس شورا با حضور آقاى نخست‏وزير ادامه يافت و تا ساعت 2230 طول كشيد و آقاى هويدا عقيده داشت كه معتمدى بايد بيايد و از مطالبى كه گفته عذرخواهى كند ولى اكثريت نمايندگان و حتى مهندس رياضى رئيس مجلس با پافشارى زيادى كه آقاى نخست‏وزير در تحميل عقيده خود داشت موافقت نكردند و معتقد بودند ايشان بايد معذرت بخواهد نه معتمدى و در خاتمه جلسه نخست‏وزير به صورت قهر و اعتراض جلسه را ترك كرد و گفت من مى‏روم و ديگر به مجلس نمى‏آيم و جريان را هم به عرض اعليحضرت مى‏رسانم.
نظريه منبع :
قهر و اظهارات آقاى نخست‏وزير بين نمايندگان اثر خوبى نداشت و مصلحت آن است كه جلسه خصوصى مجلس تشكيل شود و ايشان به نحوى صحبت‏هاى خود را ترميم نمايند و به طور مثال مى‏گويند كه منظور او از احاله مسئله به دادستانى اين بوده كه بازرسى كل كشور در اتهامى كه به وزير كابينه وى وارد شده رسيدگى نمايد و اشتباها از دادستانى نام برده است و معتمدى نيز در جلسه خصوصى اظهار بدارد كه سوءتفاهمى پيش‏آمده و در گفتارش تندروى شده و موضوع فيصله يابد. قبلاً از طريق بخش طى گزارشى به عرض تيمسار رياست ساواك رسيد
در پرونده‏هاى مربوطه بايگانى شد در پرونده دولت به كلاسه 225012 بايگانى شود 22 / 12 / 45