سند نامه ::
 
اختفاء پرونده‌های سوء استفاده هویدا

موضوع : اميرعباس هويدا
به : 342 تاریخ 6 / 6 / 53
از : 20 ه 22 شماره : 63175 / 20 ه 22

برابر اظهارات خصوصى آقايان محمد بيگلرى رئيس اداره حفاظت نخست‏وزيرى و همچنين عبدالمجيد قنواتى مسئول امور بايگانى محرمانه تعدادى از پرونده‏هاى بكلى سرى و محرمانه كه نخست‏وزير سابق آقاى هويدا در گاوصندوق اطاق خود نگهدارى مى‏كرده به بايگانى محرمانه عودت نداده و به احتمال قوى به منزل خود و يا جاى امن‏ترى منتقل نموده‏اند.
نظريه شنبه : اظهارات نامبردگان به احتمال قوى صحت دارد و اين پرونده‏هايى بوده كه به طريق مختلف در آن سوءاستفاده شده و يا دستوراتى برخلاف قوانين و مقررات صادر شده.
نظريه سه شنبه : شنبه شخص مطلع و صالحى است. تاكستانى
نظريه 4 شنبه : در زمينه مذكور منبع فوق‏الذكر خبر ديگرى را ارائه كه گزارش شده است. ماجد
محترما از نظر استحضار به عرض مى‏رسد 28 / 6 / 36
روى 62423 بايگانى شود...