سند نامه ::
 
دکتر سيدمحمد حسينى بهشتى واعظ
موضوع: دکتر سيدمحمد حسينی بهشتی واعظ
1ـ شخصی با نامبرده بالا تماس حاصل و اظهار داشت خانمها از طرف کميته امداد آمده بودند و گله داشتند و می‏گفتند ما فقط حرف می‏زنيم بهشتی گفت اين طور هم نيست 19 جا در نظر گرفته شده آدرس و شماره تلفن و حتی دکترش هم تعيين شده است. سپس شخصی بنام محلاتی با بهشتی تماس گرفت و گفت در منطقه ما بيمارستان سوم شعبان که رئيس آن آقای دکتر ديالمه1 (بهشتی گفت او که از خودمان است) است و آقای دکتر واعظی هم از هر نظر در اينجا مراقب هستند در نظر گرفته شده آنگاه دکتر واعظی بيان داشت ما برای زمان واحد تا يکصد نفر را می‏توانيم در اين بيمارستان بپذيريم بازايهای سرشناس و غيره هم کمک لازم را باين بيمارستان ميکنند بهشتی گفت برای مناطق ديگر نيز آمادگيهای مشابه بايد در نظر بگيريم و گروهها بايد به موقع کار خود را بکنند.
2ـ از نقاط مختلف تهران و همچنين شهرستانها با بهشتی تماس حاصل و گزارش وقايع و اتفاقات را به اطلاع او می‏رسانند نامبرده در پاسخ يکی از آنها گفت بايد تاکتيک را عوض کرد و با دادن ضايعات کم همچنان به مبارزه ادامه داد.
نظريه يکشنبه 1ـ دکتر سيد محمد حسينی بهشتی و عده‏ای ديگر از روحانيون طرفدار خمينی که تا کنون چند نفر آنها با اسامی شيخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی ـ دکتر محمد جواد باهنر ـ سيد هاشم رسولی محلاتی (يقينا همان شيخ فضل اله مهديزاده محلاتی) سيد هادی خسرو شاهی پيشنماز در خيابان شاهپور تهران و شيخ علی اصغر مرواريد و دکتر مفتح شناخته شده‏اند در هفته چند بار جلساتی دارند و با هماهنگ کردن نظريات خود تصميمات مقتضی راجع به تعطيل بازار (ضمن تماس با بازاريان مخالف) هماهنگ نمودن فعاليت قشريون مذهبی ـ جمع آوری پول جهت کمک به طرفداران خمينی و ارسال پول برای خمينی ـ اعزام روحانيون افراطی به شهرستانها برای تحريک مردم به نفع خمينی ـ کسب اخبار داخل کشور و اعلام سريع آن به خمينی بود چند نفر رابط که يکی از آنها که تاکنون شناخته شده شيخ مهدی کروبی ميباشد. پخش شايعات مختلف له خمينی و تحريف شايعاتی که عليه او بين مردم رواج می‏يابد ـ تشويق روحانيون افراطی ـ مذمت روحانيونی که سکوت اختيار نموده‏اند و جلب نظر آنان به مبارزه با دولت ـ تهيه و توزيع اعلاميه به نفع خمينی دست دارند.
2ـ با مشورت و صلاحديد آنها روزهای آخر هفته گذشته بازار تهران کماکان تعطيل بوده است.
3ـ دکتر واعظی فوق‏الذکر که اهل اصفهان ميباشد کسی است که در گذشته شيخ‏حسينعلى منتظرى هنگاميکه از قم به تهران مسافرت می‏کرد در منزل او اقامت مينمود شماره تلفن منزلش 363182 و تلفن بيمارستان سوم شعبان 357771 و 357772 ميباشد. آمال
نظريه چهارشنبه: نظريه يکشنبه مورد تأييد است.
آرزو
________________________________________

1ـ دکتر سيد عبدالحميد ديالمه در واقعه هفتم تيرماه 1360 در اثر انفجار تالار سخنرانی حزب جمهوری اسلامی واقع در سرچشمه به دست سازمان مجاهدين خلق به شهادت رسيد. وی در سال 1333 در تهران به دنيا آمد. در دبيرستان هدف تحصيلات متوسطه را به پايان برد. تحصيلات عالی را در رشته پزشکی دانشگاه مشهد ادامه داد و دکترا گرفت. از جمله فعاليت‏های او در دانشگاه تأسيس کتابخانه اسلامی بود. فعاليتهای او در مشهد موجب شد که پس از پيروزی انقلاب اسلامی از آن شهر نامزد ورود به مجلس شورای اسلامی شود. وی از شاگردان استاد شهيد مرتضی مطهری بود.
* اعلاميه‏ای به تاريخ امروز (13 / 9 / 57) تحت عنوان «پيام پزشکان با ايمان به ملت مسلمان ايران» توزيع شد که در آن آمده بود مردم می‏توانند بدون نگرانی مجروحان خود را به بيمارستان‏های وابسته به دانشگاه‏های کشور منتقل کنند تا تحت مداوا قرار گيرند. نام اين بيمارستان‏ها نيز به اطلاع رسيده بود. اين اعلاميه در ضميمه کتاب آمده است. (ضميمه شماره 1 / 7)

منبع: روزشمار انقلاب اسلامی - کتاب 18 صفحه: 242تاریخ: 1357 / 9 / 12