سند نامه ::
 
هاشمی رفسنجانی: اعتصابات را ادامه دهید
منبع: شاپور بختیار به روایت اسناد ساواک صفحه: 578
اظهارات مهندس مهدى بازرگان و برخى از افراد همراه او در مسافرت به خوزستان در شهر آبادان
تاریخ: 1357 / 10 / 13
1ـ روز 13 / 10 / 57، مهندس مهدى بازرگان در يك تماس خصوصى در آبادان ضمن عدم تأييد نخست‏وزيرى شاپور بختيار، اظهار داشته : ما با شاپور بختيار كارى نداريم و هدف خود را دنبال خواهيم كرد. مضافا اين كه روى كار آمدن دولت وى جنبه تخريبى دارد و مى‏خواهند مردم را مانند دكتر غلامحسين صديقى به بازى بگيرند.
2ـ روز مذكور مهندس بازرگان پس از بازديد از پالايشگاه نفت در ساعت 1530، در جمع كاركنان شركت ملى نفت ايران و ساير طبقات سخنانى ايراد و تأكيد كرده كه كاركنان نفت به اعتصاب خود ادامه دهند و فقط به ميزان مصرف داخلى توليد داشته باشند.1
3ـ روز 13 / 10 / 57، يكى از روحانيون همراه مهندس بازرگان به نام هاشمى رفسنجانى در مسجد بهبهانى‏هاى شهر آبادان به منبر رفته و در يك سخنرانى تحريك‏آميز خطاب به كاركنان شركت ملى نفت گفته است : اعتصابات خود را ادامه دهيد.
ارزيابى خبر :
خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده :
مراتب به نخست‏وزيرى اعلام گرديده است.
________________________________________

1ـ مهندس بازرگان بعدازظهر امروز ساعت 10 / 15 دقيقه در برابر جمعيتى حدود يكصد هزار نفر كه در آبادان گرد هم آمده بودند، سخنرانى كرد. (گزارش زمستان 57، ص 137) امروز (13 / 10 / 57) 70 درصد از مراكز تجارى اهواز تعطيل بود و ساعت 9 صبح حدود 10 هزار نفر در گروه‏هاى پانصد نفرى در نقاط مختلف شهر تظاهرات كردند. در اين تظاهرات شيشه چند بانك شكست و دو خودرو هم آتش گرفت و مسجد سليمان‏نيز با تعطيلى كاملمواجه بود و گروه‏هاى از مردم در تظاهراتى كه شكل دادند دو خودرو متعلق به پيمانكاران شركت نفت را آتش زدند. اين تظاهرات با تيراندازى مأموران متفرق شد. (گزارش نوبه‏اى اطلاعاتى شماره 35 اداره سوم ستاد بزرگ ارتشتاران)