سند نامه ::
 
نامه ثابتی

درباره : مهندس مهدى بازرگان فرزند عباسقلى بازگشت به : 3745 / 20 ه 12 ـ 4 / 5 / 52
تاریخ 23 / 5 / 52
به : رياست ساواك تهران 20 ه 12
از : اداره كل سوم 312 شماره : 5116 / 312

طبق اطلاع ساواك استان خراسان نامبرده بالا روز 13 / 5 / 51 به اتفاق خانواده‏اش وارد شهرستان مشهد شده و روز 14 / 2 / 52 مهندس حسين بنى‏اسدى (داماد نامبرده) كه چندى قبل توسط كميته مشترك ضد خرابكارى دستگير و آزاد گرديده به جمع آنها پيوسته است. باتوجه به اينكه مهندس بازرگان از سوژه‏هايى است كه لزوم مراقبت مداوم و آگاهى از فعاليتها و اقدامات او به كرات، مورد تأكيد قرار گرفته، خواهشمند است دستور فرماييد چگونگى عدم اطلاع از مسافرت يادشده را روشن و نتيجه را به اين اداره كل اعلام نمايند.

مديركل اداره سوم ـ ثابتى
22 / 7

تهيه كننده ـ عباسى
رئيس بخش 312 ـ خدايارى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ عطارپور1

1ـ رضا عطارپور با نام مستعار دكتر حسين‏زاده از شكنجه‏گران و آدمكشان حرفه‏اى ساواك بود. وى كه در رشته اطلاعاتى توسط كارشناسان سيا و موساد آموزش ديده بود در اقرار گرفتن از زندانيان مهارت داشت. او از انجام هيچ كارى در اثبات وفاداريش به شاه دريغ نداشت. با اوج‏گيرى انقلاب اسلامى وى نيز مانند پرويز ثابتى از ايران گريخت و احتمالاً در اسرائيل زندگى مى‏كند.
ر. ك: شهيد دستغيب به روايت اسناد ساواك (نفس مطمئنه)،
تهران، 1378، ص 468
سرهنگ غلامرضا نجاتى، تاريخ سياسى بيست و پنج ساله ايران، ج 1، ص 500
شمس آل احمد، از چشم برادر، ج 1، ص 67
* به : رياست ساواك تهران 20 ه 12
از : اداره كل سوم 312
تاريخ : 27 / 5 / 52
شماره : 5223 / 312
درباره : مهندس مهدى بازرگان فرزند عباسقلى
پيرو شماره : 5116 / 12 ـ 23 / 5 / 52
طبق اطلاع ساواك استان خراسان نامبرده بالا به اتفاق همراهانش روز 18 / 5 / 52 به تهران مراجعت كرده است، خواهشمند است دستور فرماييد توسط منابع و همكاران و استفاده از ساير امكانات موجود نسبت به مراقبت از اعمال و رفتار ياد شده و آگاهى از فعاليتها و اقدامات و همچنين ارتباط او با عناصر وابسته به گروهها و دستجات مضره اقدامات اساسى معمول و نتيجه را به اين اداره كل اعلام نمايند.
مديركل اداره سوم ـ ثابتى
بايگانى شود 17 / 5 / 52
تهيه كننده ـ عباسى
24 / 5 / 52
رئيس بخش 312 ـ خدايارى
24 / 5
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ عطارپور