سند نامه ::
 
مهدى بازرگان ، ممنوع الخروج

تاریخ 9 / 5 / 51
رياست بخش 312
شماره : 342

شهربانى كل كشور طى ليستى نامبرده بالا را به استناد نامه شماره 4965 / 911ـ 1 / 10 / 48 جزء افراد ممنوع‏الخروج منظور نموده است.
با ارسال عين پرونده به كلاسه / 2778 خواهشمند است دستور فرماييد ضمن بررسى مجدد ذيلاً نظريه صريح اعلام دارند كماكان به صورت ممنوع‏الخروج باشد يا خير تا به شهرستانهاى كل كشور (اداره گذرنامه) اعلام گردد.

از طرف رئيس بخش 332
خروج نامبرده فعلاً مطلوب نمى‏باشد.
16 / 5 / 51

در دفتر عمل شد بايگانى شود. 19 / 5 / 51