سند نامه ::
 
مذاكرات و اظهارنظرات روح‏الله خمينى، سنجابى و مهدى بازرگان

از: ساواك تاریخ 15 / 8 / 57
به: وزارت امور خارجه شماره: 2697 / 332

به دنبال مسافرت مهدى بازرگان و كريم سنجابى به فرانسه به منظور انجام مذاكرات با روح‏اله خمينى مهدى بازرگان اخيرا براى مدت دو روز به لندن مسافرت و مجددا به پاريس مراجعت نموده است. سنجابى و بازرگان اظهار نظر نموده‏اند كه. نوع حكومت در ايران بايستى با رفراندوم و نظرخواهى مردم استقرار يابد لكن خمينى گفته است.1
قبل از آنكه به هر عملى دست زده شود. خواستار سرنگونى رژيم ايران مى‏باشد. ضمنا با آنكه سنجابى و بازرگان خمينى را بعنوان رهبر مذهبى تجليل مى‏نمايند. در مسئله حكومت اسلامى با وى (خمينى) موافقت ندارند.
مسئول بررسى ـ آرارات
رئيس دايره بررسى
رئيس بخش 232 صادقيان
در پرونده كلاسه 321515 بايگانى شود


1ـ صحيفه امام، ج 4، تهران، مؤسسه تنظيم نشر و آثار امام خمينى، 1379، ص 245، متن مصاحبه حضرت امام در مورد اين ديدار و نظرات ايشان