سند نامه ::
 
مجالس سخنرانى مذهبى در مساجد مختلف تهران

از ساعت 1300 روز 3 / 6 / 37 تا ساعت 1300 روز 4 / 6 / 37، بمناسبت ماه مبارك رمضان مجالس متعددى در مساجد تهران برگزار گرديده كه جريان برگزارى اين مجالس و سخنرانيهاى وعاظ در تعدادى از مساجد مذكور، بشرح زير بوده است:
1ـ روز 3 / 6 / 37، تعدادى اعلاميه مضره بامضاء «كميته طرفداران آزادى حقوق بشر در ايران» و اعلاميه روح‏اله خمينى در مورد حادثه سينما ركس آبادان و همچنين اعلاميه‏اى بامضاء «كريم سنجابى» روى ديوارهاى داخلى و خارجى مسجد همت واقع در تجريش نصب شده و در اين اعلاميه‏ها توسط افرادى كه براى برگزارى نماز جماعت ظهر در مسجد مذكور اجتماع نموده بودند، خوانده شده است. (متن اعلاميه‏هاى مذكور قبلا به استحضار رسيده است).
2ـ ساعت 1400 روز 3 / 6 / 37، مجلسى با حضور حدود 5000 نفر از متعصبين مذهبى در مسجد جامع نارمك تشكيل گرديده است. (شايع شده بوده در اين مجلس مهدى بازرگان عضو موسس جمعيت باصطلاح نهضت آزادى سخنرانى خواهد نمود). به علت عدم حضور مهدى بازرگان و نبودن سخنران اصلى در مسجد مذكور، مداحى بنام «موسوى» اشعار مذهبى قرائت نموده است. پس از خاتمه مجلس مذكور، جمعيت حاضر با دادن شعارهائى بنفع روح‏اله خمينى و عليه حكومت ايران از مسجد خارج و عده‏اى از تظاهركنندگان، شيشه‏هاى يكى از شعب بانك صادرات ايران را شكسته‏اند.
ضمنا در جريان تظاهرات فوق، حدود 300 نسخه اعلاميه به امضاء روح‏اله خمينى در بين جمعيت پخش شده است.
3ـ از ساعت 1315 روز 3 / 6 / 37، بعد از خاتمه نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد قباى تهران، در حاليكه حدود 300 نفر در مسجد مذكور حضور داشته‏اند، ابتدا شخص ناشناسى در مورد نهج‏البلاغه به سخنرانى پرداخته و سپس شيخ محمد مفتح (پيشنماز مسجد قبا) مطالبى درباره سجاياى اخلاقى حضرت امير (ع) و اهميت ماه مبارك رمضان، ايراد كرده و در خاتمه براى روح‏اله خمينى دعا نموده است. ضمنا يكبرگ اعلاميه به امضاء روح‏اله خمينى كه مفاد آن درباره حوادث اخير شهرهاى اصفهان و شيراز بوده، به ديوار مسجد مزبور نصب شده بوده است.
4ـ از ساعت 1330 روز 3 / 6 / 37، پس از برگزارى نماز جماعت در مسجد اميرالمومنين تهران، مجلسى با شركت حدود 1000 نفر در اين مسجد تشكيل گرديده است. در اين مجلس ابتدا آياتى از كلام‏اله مجيد قرائت شده و سپس واعظى بنام «موسوى» به منبر رفته و در خلال سخنرانى خود گفته: انقلاب هميشه از طبقات پائين شروع ميشود و اين انقلاب توده‏هاى مردم است، انقلاب هيچوقت از طبقه حاكم بوجود نميآيد، انقلاب طبقه حاكم عوامفريبى است. ناطق در خاتمه اظهارات خود، واقعه آتش‏سوزى سينما ركس آبادان را بدولت نسبت داده است. ضمنا 8 نسخه اعلاميه روح‏اله خمينى در مورد حادثه سينما ركس آبادان به ديوار مسجد مذكور نصب بوده است.
5ـ از ساعت 1330 تا ساعت 1430 روز 3 / 6 / 37، مجلس سخنرانى مذهبى با حضور حدود 1200 نفر در مسجد نبى‏اكرم واقع در منطقه كوكاكولا ـ تهران، تشكيل گرديده است. در اين مجلس واعظى بنام «شمس» بمنبر رفته و در خلال سخنرانى خود اظهار داشته: در دنيا سلاطينى هستند كه بعلت قدرتى كه در اختيار دارند، كوره‏هاى آدم‏سوزى براه مى‏اندازند. يادشده سپس گفته : دعا كردن كارى از پيش نمى‏برد، بايد دست بدست هم بدهيم و براى مبارزه متحد شويم. امام خمينى دستور داده از وعاظ خوش بيان براى وعظ دعوت كنيد. نامبرده در خاتمه اظهارات خود با اشاره به حادثه سينما ركس آبادان گفته: ما نبايد از زندان و كتك و شكنجه، ترس و وحشت داشته باشيم. (دستور داده شد واعظ مذكور دستگيرى و پس از انجام تحقيقات و تكميل پرونده اتهامى تحت پيگرد قانونى قرار گيرد).
6ـ ساعت 1400 روز 3 / 6 / 37، پس از برگزارى نماز جماعت در مسجد ارك، در حاليكه حدود 4000 نفر در اين مسجد براى استماع سخنرانى واعظى به نام «شاهرخى» اجتماع نموده بودند : از بلندگوى مسجد اعلام شده كه نامبرده امروز (3 / 6 / 37) به عللى سخنرانى نخواهد نمود. پس از اعلام موضوع فوق، جمعيت با فرستادن صلوات قصد خروج از مسجد را داشته‏اند كه در اين هنگام جوان ناشناسى تعدادى اعلاميه مضره بين آنها پخش نموده است. افراد مذكور پس از حدود 200 متر راه‏پيمائى متفرق شده‏اند.
7ـ از ساعت 1345 الى ساعت 1530 روز 3 / 6 / 37، واعظى بنام صادقى در حضور حدود 2500 متر [= نفر] در مسجد صاحب‏الزمان واقع در خيابان آيزنهاور به سخنرانى پرداخته و در خلال اظهارات خود گفته: بايد با خانواده زندانيان و تبعيدشدگان تماس بگيريم و از آنان دلجوئى كنيم و در حد امكان كمكهاى لازم را بآنها بكنيم. من (صادقى) خود با فرزند يكى از زندانيان تماس گرفتم و كادوى مناسبى براى وى بردم و از اينكه پدرش بخاطر مردم زندانى شده است، خوشحال بود.
يادشده در خاتمه سخنان خود، از مردم خواسته است كه براى پيروزى فلسطينى‏ها در راه مبارزه با يهود، دعا نمايند.
8ـ از ساعت 1400 روز 3 / 6 / 37، مجلس سخنرانى مذهبى با حضور حدود 1000 نفر در مسجد همت تهران تشكيل گرديده است. در اين مجلس سيدهادى خامنه‏اى بمنبر رفته و ابتدا مطالبى درباره حكومت، اجتماع و جامعه ايراد نموده است. ناطق سپس گفته : جامعه ما در حال حاضر در بدبختى بسر ميبرد، ما را مانند عروسكى بازى ميدهند و با سرگرم كردن ما، خودشان در ناز و نعمت بسر ميبرند. يادشده آنگاه مثالى درباره انقلابيون آمريكا ذكر كرده و ادامه داده : مردم بايد از خود تحرك نشان دهند. رهبر ما به فكر اين اجتماع و در فكر ما نيست. دين ما را ميخواهند از ميان بردارند و دليل آن اصول انقلاب است كه در اين اصول نامى از اسلام برده نشده است. مجلس مذكور در ساعت 1510 بدون حادثه خاتمه يافته است.
(دستور داده شد واعظ مذكور دستگير و پس از تحقيقات تحت پيگرد قانونى قرار گيرد).
9ـ ساعت 1530 روز 3 / 6 / 37، در حاليكه حدود 200 نفر در مسجد جامع شهررى اجتماع نموده بودند، واعظى بنام محمدحسن عباس‏پور به منبر رفته و با صداى بلند اظهار داشته:
«زنده‏باد خمينى». واعظ مذكور توسط مامورين شهربانى دستگير كه تحقيقات از وى ادامه دارد.
10ـ از ساعت 2115 روز 3 / 6 / 37، مجلسى با حضورحدود 150 نفر در مسجد الائمه واقع در دزاشيب تشكيل گرديده و واعظى بنام شيخ قاسمى در آن به سخنرانى پرداخته است. ناطق در خلال سخنان خود گفته: ما در كارها بايد از دستورات امام يا مراجع تقليد پيروى كنيم تا بتوانيم با دشمنان مبارزه كنيم. ما غير از قوانين قرآن، قوانين ديگرى را قبول نداريم.
در خاتمه مجلس فوق نامبرده براى خمينى و شهداى اسلام دعا نموده كه جمعيت با صداى بلند صلوات فرستاده است.
11ـ از ساعت 2130 الى ساعت 2330 روز 3 / 6 / 37 مجلس سخنرانى مذهبى با حضور عده كثيرى از طبقات مختلف مردم در مسجد اميرالمومنين واقع در خيابان آيزنهاور تشكيل گرديده است. سخنران مجلس واعظى بنام (فاكر) بوده و در خلال سخنان خود از رژيم ايران انتقاد و از خمينى تمجيد نموده و او را (خمينى) ذره‏اى از وجود امام حسين قلمداد نموده است. يادشده سپس به حادثه سينما ركس آبادان اشاره و پس از نسبت دادن حادثه مذكور بدولت، در خاتمه از جمعيت خواسته است كه هنگام خروج از مسجد از دادن شعار خوددارى نمايند. يادشده براى توجيه گفتار اخير خود گفته: اگر شعار دهيد، مسجد را خواهند بست و آن وقت مردم نخواهند توانست از حقايق سياسى و اجتماعى كشور آگاهى حاصل نمايند. پس از پايان اظهارات نامبرده، حدود 3000 نفر از جمعيت از مسجد خارج و بقيه براى اجراى مراسم شب قدر در مسجد باقى مانده‏اند. ضمنا هنگام خروج جمعيت مذكور، از پشت بام مسجد حدود 100 برگ اعلاميه مضره بداخل حياط مسجد مذكور ريخته شده است.
(دستور داده شد واعظ مورد بحث دستگير و پس از تحقيقات و تكميل پرونده اتهامى تحت پيگرد قانونى قرار گيرد).
12ـ ساعت 2145 روز 3 / 6 / 37، در حاليكه حدود 200 نفر از متعصبين مذهبى جهت استماع سخنرانى واعظى بنام «نجفى» در مسجد رسول اكرم واقع در چهارراه انارى اجتماع نموده بودند، حدود 10 برگ اعلاميه مضره از قسمت زنانه به قسمت مردانه مسجد مذكور ريخته شده است.
اعلاميه مذكور توسط مامورين جمع‏آورى و يك نفر باتهام دخالت در پخش اعلاميه دستگير گرديده است.
13ـ از ساعت 2400 روز 3 / 6 / 37، مجلس سخنرانى مذهبى با شركت حدود دو هزار نفر در مسجد لرزاده تهران برگزار گرديده است. در مجلس مذكور ابتدا شخصى بنام «خاموشى» با لباس شخصى و بطور ايستاده به سخنرانى پرداخته و مطالبى در مورد خودشناسى از ديدگاه اسلام ايراد كرده است. نامبرده در خلال سخنرانى خود، چند بار از روح‏اله خمينى نام برده كه جمعيت سه بار صلوات فرستاده است. پس از خاتمه سخنرانى يادشده، در حدود ساعت 0030 روز 4 / 6 / 37، امام جماعت مسجد مذكور بنام «عميدى زنجانى1» به منبر رفته و در سخنرانى كه ايراد كرده، دولت را مسئول حادثه آتش‏سوزى سينما ركس شهر آبادان معرفى كرده است. نامبرده نيز مانند سخنران اول مجلس مورد بحث، از روح‏اله خمينى نام برده كه جمعيت صلوات فرستاده است. در اين مجلس تعدادى اعلاميه مضره در مورد چگونگى ساختن مواد آتش‏زا و بمبهاى دستى در بين جمعيت توزيع گرديده است. اين مجلس در ساعت 0230 روز 4 / 6 / 37 خاتمه يافته و جمعيت متفرق شده است.
14ـ از ساعت 2200 روز 3 / 6 / 37، مجلسى با شركت حدود 2500 نفر در مسجد صاحب‏الزمان تهران برگزار گرديده است. در ابتداى مجلس مذكور، واعظى بنام «سبزوارى» به منبر رفته و مطالبى در مورد شهادت حضرت على (ع) ايراد كرده و در خلال سخنرانى خود به حادثه سينما ركس شهر آبادان اشاره و با عنوان اينكه تاكنون اعلاميه آيات ثلاثه مقيم قم و همچنين اعلاميه روح‏اله خمينى در اين زمينه بدست او نرسيده گفته: با رسيدن اعلاميه مراجع، موضوع حادثه سينما ركس شهر آبادان روشن خواهد شد. ناطق با دعا براى سلامتى روح‏اله خمينى به سخنرانى خود خاتمه داده است. با پايان سخنرانى واعظ مذكور، دو تن ديگر از وعاظ به اسامى شمس و ابطحى مطالبى ايراد كرده‏اند و سپس امام جماعت مسجد مذكور بنام «خوانسارى» به منبر رفته و ضمن فرستادن صلوات براى سلامتى روح‏اله خمينى اظهار داشته: ما از قرآن هيچ چيز نداريم. ما نه حجاب داريم و نه با دزدى و فساد مبارزه ميكنيم. قرآن را روى سر ميگذاريم و آيات آنرا زيرپا. با دادن آزادى به زنان، زن به لجن كشيده شده. هر روز تعداد زيادى پروانه مشروبفروشى به مردم ميدهند، اما وقتى ميخواستيم پروانه احداث مسجد بگيريم نزد آيت‏اله شريعتمدارى رفتيم، ايشان گفتند سه سال است موفق نشده‏اند پروانه احداث مسجد عباس‏آباد را بگيرند. ناطق سپس از جمعيت خواسته با روحانيت اتحاد داشته باشند و يكصدا بخواهند هر چه زودتر روح‏اله خمينى را به ايران بازگردانند. نامبرده همچنين از امور حج انتقاد و با عنوان اينكه عده‏اى پولهاى مملكت را براى قمار و عياشى به خارج از كشور ميبرند اظهار داشته: «من از مرگ ترسى ندارم و كفن خود را نيز حاضر كرده‏ام». يادشده در خاتمه سخنرانى خود به نقل از آيت‏اله شريعتمدارى گفته: ما مخالف آتش‏سوزى، بمب‏گذارى و شكستن شيشه‏هاى بانكها و ساير اماكن و همچنين ماركسيسم و كمونيزم هستيم.
اين مجلس در ساعت 1300 روز 4 / 6 / 37 خاتمه يافته و جمعيت متفرق شده است.
15ـ از ساعت 2200 روز 3 / 6 / 37، مجلسى با شركت حدود 1500 نفر در مسجد نبى‏اكرم در تهران برگزار گرديده است. در اين مجلس ابتدا واعظى بنام «موسوى» به منبر رفته كه سخنرانى وى جنبه خلاف مصالح مملكتى نداشته است. پس از خاتمه سخنرانى واعظ مذكور، واعظ ديگرى بنام «بيانى» به منبر رفته و در سخنرانى كه ايراد كرده به حادثه سينما ركس شهر آبادان اشاره و گفته: «مردم ميدانند كه اين حادثه كار دولت است». ناطق سپس اضافه كرده: مگر روحانيت چه ميگويد. آنها ميگويند چرا اينهمه زندانى و تبعيدى بيگناه وجود دارد. ما امام زمان را داريم و آنهاتوپ و تانك و... دارند. ما از نهضتى كه هدف آن پيشبرد اسلام است، دست نمى‏كشيم. نهضت ما جهانى شده و حتى اربابان آنها (آمريكا) هم ميدانند ما فقط يك هدف داريم و آن اسلام است. ناطق سپس به حوادث اخلالگرانه‏اى كه در تعدادى از نقاط مختلف كشور رخ داده، اشاره كرده و گفته: مگر كسانى كه در شهرهاى اصفهان ـ شيراز و... كشته شدند، چه كرده بودند؟. نامبرده در سخنرانى خود چند بار از روح‏اله خمينى نام برده و خواستار برقرارى حكومت اسلامى در كشور شده است. اين مجلس در ساعت 2400 روز 3 / 6 / 37، خاتمه يافته و جمعيت متفرق شده است.
(دستور داده شد واعظ مذكور دستگير تا از طريق دادسراى نظامى تحت پيگرد قانونى قرار گيرد).
16ـ از حدود ساعت 2230 روز 3 / 6 / 37، مجلسى با شركت حدود 2 هزار نفر در مسجد جليلى تهران برگزار گرديده است، در اين مجلس واعظ ناشناسى به منبر رفته و ضمن بحث درباره حكومت اسلامى، رژيم ايران و مقامات عاليه مملكتى را شديدا موردانتقاد قرار داده و مدعى شده مقامات مملكتى بهترين زمينهاى مملكت را به نام خود و خانواده‏شان به ثبت داده‏اند. ناطق همچنين حادثه سينما ركس آبادان را به حكومت ايران نسبت داده و با ذكر مواردى اين حادثه را به حكومت ايران منتسب كرده و گفته: اين حادثه را براى اين ايجاد كردند كه به اربابان خود بگويند، ملت ايران وحشى است و استحقاق آزادى ندارد. نامبرده همچنين ضمن آنكه حكومت ايران راپشتيبان دولت اسرائيل معرفى كرده، از جمعيت خواسته به انقلاب و جهاد مبادرت نمايند، زيرا بزرگترين عبادت اسلامى جهاد است. در اين مجلس مهدى بازرگان عضو موسس جمعيت باصطلاح نهضت آزادى نيز حضور داشته است. مجلس مذكور در ساعت 0300 روز 4 / 6 / 37 خاتمه يافته و جمعيت متفرق شده است.
(دستور داده شد واعظ مذكور دستگير تا پس از تحقيقات و تكميل پرونده از طريق دادسراى نظامى تحت پيگرد قانونى قرار گيرد).
17ـ از ساعت 2300 روز 3 / 6 / 37، مجلسى با شركت حدود 3 هزار نفر در مسجد همت تجريش برگزار گرديده است. در اين مجلس مصطفى ملكى ـ امام جماعت مسجد مذكور به منبر رفته و در سخنرانى خود ضمن بحث درباره حكومت اسلامى اظهار داشته: آيت‏اله خمينى توصيه كرده در مقابل كسانى كه با برقرارى حكومت اسلامى مبارزه ميكنند، ايستادگى و مبارزه نمائيم. هر چقدر آنها پافشارى نمايند، ما نيز مبارزه خواهيم كرد. ناطق درادامه سخنرانى خودحادثه سينما ركس شهر آبادان را به دولت منتسب كرده و از دانشجويان وجوانان خواسته مردم را از اوضاع مملكت آگاه كنند. يادشده اضافه كرده: متاسفانه در مملكت ما عده‏اى اشراف‏زاده و پولدار هستند كه در فكر دين نيستند. آنها نتوانسته‏اند دين را از بين ببرند و ما را استثمار كنند. اين مجلس در ساعت 2400 روز 3 / 6 / 37 خاتمه يافته و جمعيت متفرق شده است.
(دستور داده شد واعظ مذكور دستگير تا تحت پيگرد قانونى قرار گيرد).
18ـ از ساعت 2200 روز 3 / 6 / 37 تا ساعت 0015 روز 4 / 6 / 37، مجلسى با شركت حدود 4 هزار نفر در مسجد جامع نارمك برگزار گرديده كه در اين مجلس دو نفر از وعاظ به اسامى «عابدى و موسوى» سخنرانى كرده‏اند كه اظهارات آنها جنبه خلاف مصالح مملكتى نداشته است. ضمنا تعدادى اعلاميه مربوط به روح‏اله خمينى درباره حادثه سينما ركس شهر آبادان در بين گروهى از جمعيت شركت‏كننده در مجلس، توسط افراد ناشناسى پخش گرديده است.
ارزيابى خبر : خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده :
مراتب به نخست وزيرى اعلام گرديده است .1ـ عباسعلى عميد زنجانى فرزند على‏اصغر در سال 1316در شهرستان زنجان به دنيا آمد. تحصيلات حوزوى را تا سال 1342 در شهر مقدس قم و سپس در نجف‏اشرف پى گرفت. در سال 1345 با حضور مجدد در قم با صبيه حضرت آيت‏اللّه‏ مرعشى نجفى(ره) وصلت كرد، گزارشات ساواك در اين سال مشاراليه را از طرفداران حضرت امام خمينى(ره) معرفى نموده كه جهت جمع‏آورى وجوهات شرعى به ايران آمده است و در زمان حضور در نجف اشرف نيز از گردانندگان اصلى جلساتى كه با شركت شهيد آيت‏اللّه‏ سيد مصطفى خمينى و ... تشكيل مى‏شده معرفى گرديده، كه بنا بر همين دلايل دو بار در سالهاى 46 و 47 به ساواك احضار شده است. ايشان در سال 1352 با حضور در شهر تهران، در سنگر امام جماعت مسجد لرزاده به فعاليت پرداخت و در منابر و سخنرانى‏ها ضمن حمايت از تشكيل حكومت اسلامى به انتقاد از رژيم طاغوت و لزوم مبارزه عليه آن اقدام كرد. مسجد لرزاده يكى از پايگاه‏هاى اصلى حركت در دوران پيروزى انقلاب اسلامى بشمار مى‏رود كه حجت‏الاسلام عميد در آن نقش اساسى داشت فلذا در همين رابطه 9 / 6 / 1357 دستگير و به مدت 15 روز در زندان بسر برد و در تاريخ 23 / 6 / 57 از زندان آزاد شد.