سند نامه ::
 
كتب مهندس بازرگان

از : 9 ه 1 تاریخ 7 / 12 / 56
به : 312 شماره : 10504 / ه1

نويسنده كتب مشروحه زير مربوط به مهندس بازرگان مى‏باشد لكن به اسامى مختلف چاپ و به فروش مى‏رسد.
1ـ كتاب شناخت وحى به نام مستعار عبداله متقى 2ـ كتاب جهاد به نام مستعار جلال‏الدين فارسى1 3ـ كتاب نيك‏نيازى به نام مستعار عبداله متقى 4ـ كتاب رسالت انسان به نام مستعار دكتر مهدى تبريزى 5ـ بياييد حسين‏بن على را بهتر بشناسيم2 به نام مستعار يزدى. كتب مزبور در كتابفروشى‏هاى كانون نشر3 كتاب واقع در خيابان شاهرضا مقابل باغ نادرى و كتابفروشى هجرت واقع در خيابان شاهرضانو به فروش مى‏رسد.
نظريه شنبه: نظرى ندارد.


1ـ جلال‏الدين فارسى در سال 1312ه ش در مشهد مقدس متولّد شد. در دوران دبيرستان، با دكتر على شريعتى همكلاس و از شاگردان استاد محمدتقى شريعتى، كه در دبيرستان، معلّم دينى و عربى بود ـ به شمار مى‏آمد. پس از تاسيس كانون نشر حقايق اسلام مشهد توسط مرحوم محمدتقى شريعتى، از اعضاى ثابت آن گرديد. در دوران جوانى، در رويدادهاى نهضت ملّى، در تظاهرات نهضت در مشهد شركت داشت. پس از كودتاى 28 مرداد 1332 ـ كه شاه مجددا به كشور بازگشت ـ فعاليّتهائى در مشهد و تهران انجام مى‏داد. پس از تأييد نهضت ملّى توسط فعالان سياسى و دينى از جمله مرحوم آيت‏اللّه‏ طالقانى و مهندس بازرگان، به عضويت شاخه مشهد اين تشكيلات درآمد و پس از دستگيرى اعضاى اصلى آن در سال 1336، به ساماندهى آن پرداخت. در سال 1339، همزمان با اوج‏گيرى نهضت جمال عبدالناصر در مصر، از طريق عراق و سوريه، به لبنان رفت و در سوريه با نماينده جمال عبدالناصر، روابطى برقرار نمود؛ سپس به ايران بازگشت. در سال 1341، به محض ورود به كشور، دستگير و در زندان قزل‏قلعه زندانى شد. مصادف با همين ايام، رژيم سران نهضت آزادى را ـ كه قصد برگزارى مراسمى در سالگرد قيام 30 تير 1331 داشتند ـ دستگير و به همان زندان فرستاد. آقاى فارسى، پس از تحمل يك سال و نيم حبس، آزاد شد و بنا به توصيه آيت‏اللّه‏ طالقانى، در
1ـ نهضتهاى پيامبران (1344) ؛
2ـ تكامل مبارزه ملّى (1345) ؛
3ـ حقوق بين‏الملل اسلامى ؛
4ـ ترجمه فصل جهاد تحريرالوسيله امام خمينى ؛
5ـ انقلاب تكاملى اسلام (1349)؛
6ـ درسهائى درباره ماركسيزم (سه جلد) ؛
7ـ ترجمه الغدير (5 جلد) ؛
8ـ ترجمه شهداء الفضيله ؛
9ـ واحدهاى بشرى ؛
10ـ تسلط بر قوه مجريه ؛
11ـ استراتژى بين‏المللى ؛
12ـ پيامبرى و انقلاب ؛
13ـ پيامبرى و جهاد ؛
14ـ پيامبرى و حكومت ؛
15ـ فلسفه انقلاب اسلامى ؛
16ـ ترجمه قرآن مجيد ؛
17ـ زواياى تاريك (مجموعه خاطرات) ؛
18ـ فرهنگ واژه‏هاى انقلاب اسلامى ؛
19ـ جهاد انقلاب و در گرايش و دنيادوستى ؛
20ـ تعالى‏شناسى (3 جلد) ؛
21ـ اسلام ناب و اسلام آمريكايى ؛
22ـ انقلاب اسلامى و ساماندهى اجتماعى
2ـ كانون نشر حقايق اسلامى در سال 1323 و در دوران قدرت و فعاليت حزب توده با هدف مبارزه عليه مرام كمونيزم و ساير افكار ضد دينى بدون كسب مجوز قانونى اعلام موجوديت نمود. جلسات آن ابتدا به صورت سيّار تشكيل مى‏گرديد و سخنرانى‏هاى دينى در آنجا توسط استاد محمد تقى شريعتى (از مؤسسين اين كانون) انجام مى‏شد، اين كانون از بدو تأسيس تا سال 1339 به شكل يك محفل دينى اداره مى‏شد. امّا بعدها در پوشش جلسات مذهبى، به محل مناسبى جهت اخذ تصميمات سياسى تبديل گرديد. البته سخنگوى اين كانون، «محمد تقى شريعتى» بر آن عقيده بود كه صلاح است به صورت يك مكتب دينى بر قرار باشد تا مردم بدون در نظر گرفتن مطالب سياسى به كانون گرايشپيدا كنند و وقتى كه افراد خود به اين سازمان راه يافتند خود حق را از باطل تشخيص خواهند داد و بعلاوه هر گاه احزاب و دستجات سياسى در معرض خطر قواى انتظامى قرار گيرند اين كانون از هر نظر در امان خواهد ماند. قابل ذكر است، كانون نشر حقايق، همانگونه كه مؤسس و سخنگوى محترم آن خواسته بود (صلاح است به صورت يك مكتب دينى برقرار باشد ...) براى مدتى بكار خود ادامه داد و به جمعى از مردم و خصوصا دانشجويان و دانش‏آموزان جذب اين كانون شدند.
ر. ك : شهيد حجت‏الاسلام هاشمى‏نژاد از انتشارات مركز بررسى اسناد تاريخى، صفحه 91