سند نامه ::
 
تماس نماينده روزنامه ايران پست لندن با مهندس بازرگان

از : 20 ه 12 تاریخ 6 / 10 / 57
به : 312 شماره: 28241 / 20 ه 12

خانمى كه خود را گل‏محمدى از روزنامه ايران پست لندن معرفى مى‏نمود با مهندس بازرگان تماس و اظهار داشت: مى‏خواست از شما خواهش كنم كه اگر نشريات يا اعلاميه‏اى يا مطلبى داريد بدهيد تا در روزنامه خود در لندن منتشر كنيم بازرگان: آقاى فرشاد كجا رفته. خانم گل‏محمدى : به لندن رفته. بازرگان: اعلاميه نهضت آزادى را مى‏خواهيد خانم گل‏محمدى: نهضت و حقوق بشر و هر مطلب ديگر. بازرگان: من شخصا زياد از اينها را ندارم و شايد يكى دو نسخه داشته باشم ولى شما ابلاغيه اخيرى كه به امضاء حقوق بشر و نهضت و حقوق‏دانان بوده نداريد.
خانم گل‏محمدى: نداريم و اصولاً اين يك ماه اخير چيزى از شما و نهضت و جمعيت نداريم و چون ما مطالب خودمان را با پيك مى‏فرستيم و پيك ما هم پس فردا صبح مى‏رود اگر لطف كنيد متشكرم. بازرگان: حالا مى‏خواهيد به دفتر حقوق بشر مراجعه بكنيد و احتمالاً من هم بعد از ظهر قبل از ساعت در آنجا هستم و اگر نبودم آقاى او بى‏رئيس دفتر و آقاى ملكى ماشين نويس و مسئول دستگاه زيراكس در آنجا هستند و از اين نشريات و اعلاميه‏هاى حقوق بشر را دارند و مال نهضت آزادى هم من بدوستان گفته بودم كه به صورت يك سرى كتابچه در بياورند و آن وقت خدمتتان مى‏دهم. گل محمدى: پس اجازه بفرمائيد قبل از ساعت 5 من به دفتر شما مراجعه بكنم ولى آدرس دفتر حقوق بشر را بفرمائيد. بازرگان: بله تشريف بياوريد همانجا كه فرشاد مى‏آمد. خانم گل‏محمدى: من چون با فرشاد نيامدم اطلاعى از نشانى ندارم. بازرگان: اول خيابان شهرزاد دست چپ درب اول پلاك حقوق بشر و تماس قطع گرديد.
نظريه يكشنبه: 1ـ باتوجه به وضعيت شنبه مفاد خبر مورد تأييد است. ضمنا در مورد فرشاد نماينده روزنامه ايران پست لندن قبلاً گزارشات به 312 تقديم گرديده است. 2ـ باتوجه با اظهارات بازرگان در مورد تنظيم و انتشار نشريات نهضت آزادى به صورت كتابچه در صورتى كه نمونه آن بدست آيد به موقع تقديم خواهد شد.
نظريه سه شنبه: نظريه يكشنبه مورد تأييد است.
نظريه چهارشنبه: نظريه سه شنبه تأييد مى‏گردد. 7 / 10 / 57 بعرض مى‏رسيد