سند نامه ::
 
تماس نزيه با مهندس مهدى بازرگان

تاریخ 20 / 7 / 57
از: 20 ه 12
به: 312 شماره: 26117 / 20 ه 12

نزيه ضمن صحبت با مهندس بازرگان اظهار داشت: دكتر باهرى تلفن كرد و گفت كميسيون بررسى آزاديهاى زندانيان سياسى را مى‏خواهيم با نظر خودمان تشكيل بدهيم البته من آمادگى خود را براى شركت در كميسيون اعلام كردم و چون به ايشان گفتم كه از اعضاء جمعيت حقوق بشر نيز در آن شركت خواهند كرد لذا مى‏خواستم از جنابعالى خواهش كنم كه شما هم شركت بفرماييد.
بازرگان: بهتر است افرادى شركت كنند كه حقوقدان هم باشند نظير صدر، دكتر لاهيجى
نزيه: حاج سيدجوادى يا ميناچى چطور است.
بازرگان: نه آنها كه خيلى سياسى هستند و جور ديگر فكر مى‏كنند و اگر دعوت بفرماييد در كميسيون شركت نخواهند كرد.
نزيه: بسيار خوب پس اصل موضوع كه ايراد ندارد.
بازرگان: خير خيلى هم خوب است.
نزيه: آقا هم كه وارد پاريس شدند.
بازرگان: اين هم يك مسئله‏اى شده است.
نزيه: دولت فرانسه تمايلى به اقامت آقا در پاريس ندارد و به همين دليل به او ويزا نداده و نمى‏تواند در آنجا به طور دائم اقامت كند و اگر پاسپورت داشت طبق قوانين فرانسه مى‏توانست سه ماه در آنجا اقامت نمايد.
بازرگان: مدت اعتبار پاسپورتش تمام شده و بايد فرانسه را ترك كند.
نزيه: بهتر نيست تلگرافى به ژيسكاردستن رئيس جمهورى فرانسه بفرماييد چون اگر ملاحظه كند كه سران جبهه‏هاى ايرانى نيز از آقا حمايت مى‏كنند شايد مأخوذ به حيا شود مثلاً مى‏توان تلگرافى به مضمون (ضمن تشكر و اظهار اين كه ايشان انشاءاله خواهد توانست در كشورى مثل فرانسه كه مهد دموكراسى و آزادى است بتواند اقامت كند) تهيه و مستقيما به رئيس جمهورى فرانسه مخابره و رونوشت آن را به پارلمان فرانسه بدهيد.
بازرگان: ايده خوبى است و همين كار را مى‏كنم.
نظريه يكشنبه: باتوجه به وضعيت شنبه مفاد خبر صحت دارد. ضمنا نزيه همان حسن نزيه رئيس كانون وكلاى تهران مى‏باشد.
2ـ باتوجه به متن خبر مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضى اعلام مى‏گردد. و هرگونه اخبار مكتسبه بعدى از منبع 1585 نيز به موقع به استحضار خواهد رسيد.
نظريه سه‏شنبه: نظريه يكشنبه مورد تأييد است.
نظريه چهارشنبه: نظريه سه شنبه تأييد مى‏گردد.