سند نامه ::
 
ابلاغیه امام به بازرگان برای تشکیل دولت موقت

ابلاغ قائد بزرگ اسلام حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى امام خمينى به جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان درباره تشكيل دولت موقت.
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان: بنا به پيشنهاد شوراى انقلاب، برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادى كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعى كه از سوابقتان در مبارزات اسلامى و ملى دارم، جنابعالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروه خاص مامور تشكيل دولت موقت مى‏نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصا انجام رفراندم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور به جمهورى اسلامى و تشكيل مجلس موسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسى جديد را بدهيد. مقتضى است كه اعضاى دولت موقت را هرچه زودتر باتوجه به شرائطى كه مشخص نموده‏ام، تعيين و معرفى نمائيد. كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همكارى كامل نموده و رعايت انضباط را براى وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان يافتن امور كشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخى از خداوند متعال مسئلت مى‏نمايم. روح‏اللّه‏ الموسوى الخمينى