سند نامه ::
 
لزوم کنترل رفتار سران جمعيت نهضت آزادى

درباره : مهندس مهدى بازرگان
برابر اعلام ساواك قم نامبرده بالا در تاريخ 4 / 11 / 46 به شهرستان قم عزيمت نموده و ضمن شركت در جلسه درس طلاب دارالتبليغ اسلامى1 كه در سال 44 به وسيله آيت‏اللّه‏ شريعتمدارى تأسيس شده مدت ده دقيقه درباره موضوع تبليغ در اسلام و تطبيق دينى با شرايط روز براى حاضرين سخنرانى و بعدازظهر همان روز به تهران مراجعت كرده است. باتوجه به اينكه كرارا درباره مراقبت از سران جمعيت نهضت آزادى به آن ساواك مكاتباتى صورت گرفته و بارها لزوم و اهميت كنترل سران و فعالين اين جمعيت و كسب خبر از نحوه فعاليت‏هاى آنان يادآورى گرديده ليكن چگونگى مسافرت وى به اين اداره كل منعكس نگرديده و با اينكه موضوع مسافرت حبيب‏الله پيمان نيز يكى از اعضاء فعال جبهه ملى و مؤسس سازمان جاما كه قبلاً به شيراز رفته بود به موقع اعلام نشده عليهذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن انعكاس چگونگى عدم ارسال گزارش خبرى در زمينه مسافرت نامبرده بالا كماكان اعمال و رفتار سران جمعيت نهضت آزادى به ويژه مهندس مهدى بازرگان و ساير افرادى كه قبلا اسامى آنها به آن ساواك اعلام گرديده به وسيله منابع و امكانات ديگر دقيقا تحت كنترل و مراقبت قرار داده و از نتايج حاصله اين اداره كل را مستحضر و تعيين نمايند علت مسافرت اين شخص به قم چه بوده است؟
مدير كل اداره سوم. مقدم
1ـ تاريخ : 5 / 11 / 46
از : قم شماره : 4005 / 21
به : كل سوم 316
صبح روز 4 / 11 / 46 مهندس مهدى بازرگان به قم وارد و در ساعت 1100 به اتفاق ناصر مكارم شيرازى در جلسه درس طلاب دارالتبليغ اسلامى شركت جست وى مدت يك ساعت درباره اهميت موضوع تبليغ براى طلاب سخنرانى كرده و بعدازظهر همان روز به تهران مراجعت نمود تحقيقات در مورد علت مسافرت وى به قم ادامه دارد نتيجه متعاقبا به عرض خواهد رسيد. اين جمعيت كه در محضر او بوده‏اند و كسانى كه در موقع صرف ناهار با او بوده نام آنها را گزارش و سوابق آنها بررسى شود 6 / 11
پى‏نوشت مديريت كل به ساواك تهران اعلام شود چگونه اين شخص را مراقبت مى‏نمايند؟
6 / 11 / 46
در اجراى اوامر تيمسار رياست ساواك مديريت كل به استحضار رياست بخش 312 برسانيد.
در بولتن مورخه 7 / 11 / 46
درج شد. فقيهى