سند نامه ::
 
عفو مهندس بازرگان و سيد محمود طالقانى

به ميمنت جشنهاى فرخنده تاجگذارى1 اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر و عليا حضرت شهبانوى ايران آقايان مهندس مهدى بازرگان و سيد محمود طالقانى كه به جرم اقدام بر ضد امنيت مملكت به 10 سال حبس مجرد محكوم شده بودند مورد عفو ذات ملوكانه اقدس شاهانه واقع و همچنين بقيه مدت محكوميت آقايان بهمن فره‏وشى. محسن رسولى. منوچهر مقدم سليمى و حسن شريف نيز كه از محكومين حادثه كاخ مرمر2 در فروردين سال 1344 بودند مورد بخشش ذات ملوكانه قرار گرفت و در بامداد روز چهارم آبان ماه از زندان مرخص گرديدند.

به فرموده مراتب به آقاى فره‏وشى گذشت كه با شرح لازم در جرايد منعكس گردد
6 / 8 / 46
آقاى قضاوى
خبر فوق در روزنامه كيهان مورخه 5 / 8 / 46 به چاپ رسيده است
در پرونده مهندس بازرگان ضميمه شود
6 / 8 / 461ـ جشن تاجگذارى در روز 4 آبان سال 1346 سالروز تولد شاه مخلوع، پس از تشكيل مجلس مؤسسان (سوم)، محمدرضا شاه به عنوان پادشاه ايران و فرح ديبا به عنوان نايب‏السلطنه (تا رسيدن وليعهد به سن قانونى) تاجگذارى نمودند و رضا پهلوى به عنوان وليعهد ايران انتخاب گرديد. روزنامه كيهان در آن ايام نوشت : «در آستانه جشن تاجگذارى، جواهرساز معروف فرانسوى، تاجى از طلاى سفيد ساخت كه در مركز آن، صدوپنجاه قيراط زمرد و از دو زمرد، صد قيراط براى تزيين جلو و عقب تاج استفاده شده است. همچنين براى تزيين ساير قسمتهاى تاج شاه، از چهار صد و نود و نه قطعه برليان، سى وشش قطعه زمرد و صد و پنج دانه مرواريد استفاده شده است.» وزن تاج پهلوى كه در جشن تاجگذارى بناست بر سر شاه گذاشته شود، روى هم رفته دو كيلو و هشتاد گرم و تاج فرح حدود دو كيلو وزن دارد. اين تاجها، ميليونها دلار ارزش داشته و قيمت دقيق آنها را نمى‏شود تعيين كرد. شرح احوال رجال، ج يك، ص 133. دكتر امينى به روايت اسناد ساواك، ج يك، ص 366.
2ـ واقعه كاخ مرمر : در 21 فروردين 1344، ساعت 9 صبح، هنگامى كه محمدرضا پهلوى به دفتر كارش در كاخ مرمر رهسپار بود، سرباز وظيفه رضا شمس‏آبادى، او را به مسلسل بست. ولى متأسفانه گلوله‏ها به او اصابت نكرد. دو نفر از محافظين شاه كشته شدند و دو نفر ديگر مجروح گرديدند. ضارب بلافاصله توسط مأمورين كشته شد. شاه بعدازظهر همان روز براى از ميان بردن شايعات، به همراه سيد ضياءالدين طباطبايى به گردش در شهر پرداخت.
ر. ك : ترور شاه، مركز بررسى اسناد تاريخى، چاپ اول، 1378 ش.