سند نامه ::
 
احضار بازرگان به دادستانی ارتش

اطلاعيه
تاریخ 10 / 6 / 39
شماره : 5507 / 8
چون دو نفر از اشخاصى كه اعلاميه ميتينگ جبهه ملى را پخش نموده بودند ضمن بازجوئى اظهار داشته‏اند كه اعلاميه‏هاى مزبور را از مهندس بازرگان استاد دانشگاه دريافت داشته‏اند لذا روز 10 جارى نامبرده وسيله مأمورين احضار و به دادستانى ارتش دلالت گرديده است.

محترما بعرض مى‏رساند
ـ چرا اطلاعيه روى سابقه نامبرده بالا ضميمه نشده است؟
ـ در اين مورد دستور داده شود تحقيق شود. 19 / 6 / 39
به فرموده در پرونده مهدى بازرگان بايگانى شود
22 / 6 / 39* مهندس مهدى بازرگان استاد دانشگاه. عضو حزب ايران. از مؤسسين جبهه ملى و سرپرست پالايشگاه نفت آبادان پس از خلع يد. مؤسس انجمن‏هاى اسلامى مهندسين و معلمين و دانشجويان. از بانيان تجديد فعاليت جبهه ملى و عضو شوراى 20 نفرى جبهه جديد امضاءكننده اعلام جرم جبهه جديد عليه انتخابات دوره بيستمو گرداننده و رهبر اصلى ميتينگ‏هاى جبهه ملى جديد كه در حال حاضر علاوه بر فعاليت‏هاى سياسى در دانشگاه در بازار هم فعاليت و نفوذ كامل دارد. ساكن خيابان آمل. بخش 2 ـ 3