سند نامه ::
 
حق الزحمه 17 هزار دلاری

جناب آقاي محمد جعفر بهبهانيان معاون دربار شاهنشاهي
شماره:63 ـ 222
تاریخ 2 / 6 / 1357

خواهشمند است دستور فرمائيد از محل اعتبار مربوطه مبلغ هفده هزار دلار (17000) بابت آخرين قسط حق‌الزحمه خانم بلانش مولف كتاب علياحضرت فرح پهلوي شهبانوي ايران به نشاني زير حواله نمايند:

MRS.GARY LESLIE BLANCH
C / O MRS. ELISABETH OPPENHEIM
1602 RANDAL ROAD,
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA,
U.s.A
اميرعباس هويدا
صادر شد