سند نامه ::
 
صورت كادوهای ارسالی به كشور بلژيك جهت مسافرت فرح

صورت كادوهاي ارسالي به كشور بلژيك جهت مسافرت علياحضرت شهبانوي ايران
تاریخ 16 / 8 / 1356

فرش

1ـ قالي بدون شماره تمام ابريشم رنگ صورتي 900000 / ريال
2ـ قاليچه شماره 1455 تمام ابريشم بافت قم صورتي 380000 / "
3ـ " " 4405 اصفهان كركي ريشه ابريشم 175000 / "
4ـ " "1376 زرع و نيم بافت قم تمام ابريشم 170000 / "
5ـ " "524 تبريز رنگ سبز160000 / "
6ـ " "1748 بافت قم كرك گل ابريشم 160000 / "
7ـ " "1120 زرع و نيم بافت قم تمام ابريشم 150000 / "
طلا
8ـ ساعت طلاي زرد با بند چرمي زنانه آرم عليا حضرت شهبانوي ايران 1 عدد
9ـ ساعت طلاي زرد با بند چرمي زنانه آرم عليا حضرت شهبانوي ايران 1 عدد
10ـ ساعت طلاي زرد با بند چرمي زنانه آرم عليا حضرت شهبانوي ايران 1 عدد
11ـ ساعت طلاي زرد با بند چرمي زنانه آرم عليا حضرت شهبانوي ايران 1 عدد
12ـ ساعت طلاي زرد با بند چرمي زنانه آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد
13ـ خودنويس و خودكار طلا آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد
14ـ " " " " " " 1 عدد
15ـ " " " " " " " " 1 عدد
16ـ " " " " " " " " 1 عدد
17ـ " " " " " " " " 1 عدد
نقره
18 ـ سرويس چايخوري نقره 16 پارچه آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 سرويس / 70000 ريال
19ـ سرويس چايخوري نقره 16 پارچه آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 سرويس / 70000 ريال
20ـ قوطي سيگار نقره بزرگ داخل چوب آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 55000 ريال
21ـ قوطي سيگار نقره بزرگ داخل چوب آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 55000 "
22ـ قوطي سيگار نقره بزرگ داخل چوب آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 55000 "
23ـ قوطي سيگار نقره بزرگ داخل چوب آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 55000 ريال
24ـ قوطي سيگار نقره بزرگ داخل چوب آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 55000 "
25ـ قوطي سيگار نقره بزرگ داخل چوب آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 55000 "
26ـ قوطي سيگار نقره بزرگ داخل چوب آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 55000 "
27ـ قوطي سيگار نقره متوسط داخل چوب آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 45000 "
28ـ قوطي سيگار نقره متوسط داخل چوب آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 45000 "
29ـ قوطي سيگار نقره متوسط داخل چوب آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 45000 "
30ـ قوطي سيگار نقره متوسط داخل چوب آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 45000 "
31ـ قوطي سيگار نقره متوسط داخل چوب آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 45000 "
32ـ قوطي سيگار نقره متوسط آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 25000 "
33ـ " " "‌‌‌ " "‌‌‌‌ عدد / 25000 "
34ـ " " " " " " " "‌‌‌ " "‌‌‌‌ 1 عدد / 25000 "
35ـ " " " " " " " "‌‌‌ " "‌‌‌‌ 1 عدد / 25000 "
36ـ " " " " " " " "‌‌‌ " "‌‌‌‌ 1 عدد / 25000 "
37ـ قوطي سيگار نقره كوچك آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 1 عدد / 20000 "
38ـ "‌ " " " " " " " " 1 عدد / 20000 "
38ـ "‌ " " " " " " " " 1 عدد / 20000 "
39ـ " " " " " " " " 1عدد / 20000 "
40ـ " " " " " " " " 1 عدد / 20000 "
41ـ "‌ " " " " " " " 1 عدد / 20000 "
42ـ كبوتر نقره متوسط 1 جفت / 15000 "
43ـ كبوتر نقره متوسط 1 جفت / 15000 "
44ـ كبوتر نقره متوسط 1 جفت / 15000 "
45ـ كبوتر نقره متوسط 1 جفت / 15000 "
46ـ كبوتر نقره متوسط 1 جفت / 15000 "
47ـ طاوس نقره 1 جفت / 12000 "
48ـ " " 1 جفت / 12000 "
49ـ " " 1 جفت / 12000 "
50ـ " " 1 جفت / 12000 "
51ـ " " 1 جفت / 12000 "
52ـ كاسه و بشقاب نقره كوچك 1 جفت / 12000"
53ـ كاسه و بشقاب نقره كوچك 1 جفت / 12000"
54ـ كاسه و بشقاب نقره كوچك 1 جفت / 12000 "
55ـ كاسه و بشقاب نقره كوچك 1 جفت / 12000 "
56ـ كاسه و بشقاب نقره كوچك 1 جفت / 12000 "
57ـ دكمه سردست معمولي 20 جفت
58ـ قاب عكس نقره كوچك با تمثال مبارك عليا‌حضرت شهبانوی ایران3 عدد هر عدد / 30000 "
59ـ مجسمه زيرخاكي 1 عدد
60ـ گردنبند طلاي زرد با فيروزه و برليان / 386000 "
61ـ گردنبند فيروزه و برليان / 178000 "
62ـ گردنبند فيروزه و برليان / 174000 "
63ـ گردنبند فيروزه و برليان / 89600 "
64ـ گردنبند فيروزه و برليان / 86400 "
65ـ گردنبند فيروزه و برليان / 73600 "
66ـ گوشواره فيروزه و برليان / 68400 "
67ـ گوشواره فيروزه و برليان / 32600 "
68ـ دستبند فيروزه و برليان / 192000 "
69ـ انگشتر فيروزه و برليان / 49800 "
70ـ انگشتر فيروزه و برليان / 35600 "
جواهرات رزرو انتخابي آقاي هدايت‌الله ذوالفقاري1
71ـ گردنبند طلاي زرد / 11600 "
72ـ سنجاق سينه طلاي زرد / 12000 "
73ـ سنجاق سينه طلای زرد با فيروزه / 9000 "
74ـ سنجاق سينه طلاي زرد / 8400 "
75ـ سنجاق سينه طلاي زرد با فيروزه / 7800 "
76ـ سنجاق سينه طلاي زرد با فيروزه / 7500 "
77ـ سنجاق سينه طلاي زرد با فيروزه / 6500 "
78ـ سنجاق سينه طلاي زرد با فيروزه / 5000 "
79ـ سنجاق سينه طلاي زرد با فيروزه / 4250 ريال
80ـ انگشتر طلاي زرد / 12600 "
81ـ انگشتر طلاي سفيد / 11400 "
82ـ انگشتر طلاي زرد با برليان / 9600 "
83ـ انگشتر طلاي زرد / 5800 "
84ـ كتاب پل فيروزه 5 جلد
1ـ هدايت‏اللّه‏ ذوالفقارى فرزند حسینقلی در سال 1310 ﻫ ش متولد شد. دوره‌ی ابتدایی را در دبستان عفاف و جم به پایان رساند و مقطع متوسطه را در دبیرستان‌های ژورمین و لمانیا در لوزان سُرنیه نوشاتل سوئیس سپری نمود و پس از دریافت دیپلم از دانشگاه سانتاباربارا کالیفرنیا لیسانس علوم سیاسی گرفت.
نامبرده در سال 1340 به استخدام وزارت خارجه درآمد و در ادارات اول سیاسی، اداره کل تشریفات، دبیر مخصوص معاون ثابت اداری، وابسته سفارت در پاریس و مدتی نیز به عنوان سفیر مشغول به کار بود. هدایت‌ا... ذوالفقاری سپس به وزارت دربار مأموریت یافت و به عنوان معاونت تشریفات دربار و همزمان با حفظ سمت رئیس دفتر شهناز پهلوی و آجودان کشوری شاه معدوم به رژیم پهلوی خدمت کرد.
مشارالیه با حمایت شخص محمدرضا پهلوی به مناصب گوناگونی دست یافت و به لحاظ اخلاقی فردی بی‌بند و بار و زن‌باره، شراب‌خوار، قمارباز و عیاش بود و در مشاغل متعدد در زدوبندهای مالی و اقتصادی و مناقصه‌های تجاری، بازرگانی و زمین‌خواری فعالیت داشت. وي از جمله افراد شاخص مجالس لهو و لعب منزل پرویز خسروانی بود که در آن تعدادی از وزاری دولت هویدا نيز شركت مي‌كردند.
(اسناد ساواک ـ پرونده انفرادی)