سند نامه ::
 
جواهرات، طلا ،فرش و اشياء نقره که به عنوان هدیه تهيه شده

شماره:765 ـ 13 ـ 260 / 2 ت تاریخ 26 / 5 / 2536
محرمانه
جناب آقاي امير‌عباس هويدا وزير محترم دربار شاهنشاهي
احتراماً صورت موجودي جواهرات ـ طلا ـ فرش و اشياء نقره و غيره كه به منظور هديه1 تهيه و در اين تاريخ در تشريفات كل شاهنشاهي موجود مي‌باشد لفاً تقديم مي‌گردد.
با تقدیم و عرض احترام
رئيس كل تشريفات شاهنشاهي ـ هرمز قريب
بايگاني ـ 16 / 7 / 57
1 ـ 201 / 2 ـ 26 / 5 / 2536موجودي وسايل عتيقه در انبار1
1ـ سپر كلاه‌خود و بازوبند جمعاً / 350000 ريال

2ـ نقاشي قرن نوزدهم حضرت عيسي / 165000 "

3ـ قلمدان بزرگ مستوفي / 96500 "

4ـ جعبه نقاشي صورت‌دار / 85250 "

5ـ خنجر طلاكوب كهنه / 85000 "

6ـ شمشير كهنه نقره كاري / 125000 "
7ـ سيني مينا كاري 1 عدد

8ـ قاب عكس چوبي با مينياتور كاري 4 عدد

9ـ خنجر زير خاكي 3 عدد

10ـ كتابچه تمبر 7 عدد

11ـ كريستال روي كاغذ جشن 2500 ساله شاهنشاهي 3 عدد

12ـ قاب آئينه نقاشي روغني قرن 19 1 عدد / 135000 "

13ـ نقاشي لاكي روغنی گل‌بته قرن 19 1 عدد / 85000 "

14ـ كاسه مينائي طلائي قرن 13 نيشابور 1 عدد / 65000 "

15ـ تلويزيون آزمايش 1 دستگاه

16ـ پارچه سه متري ابريشم كلاغي 2 قواره هر قواره / 2100 "

17ـ زري سه تخته به قيمت ـ / 6250 ريال ـ / 6250 ريال و ـ / 5000 ريال

18ـ كاسه لعابي مرغ درهم نيشابور قرن 13 1 عدد / 125000 "

19ـ كاسه بزرگ زرد رنگ مصدر[مصور] به اشخاص جنگجو 1 عدد / 800000 "

20ـ گردنبند طلا با مهره‌هاي خمير شيشه كشف از شمال 1 عدد / 900000 "

21ـ گردنبند طلا با مهره‌هاي خمير شيشه كشف از شمال 1 عدد / 850000 "

22ـ قرآن مجيد با جلد روغني نقاشي عالي 1 عدد / 300000 "

23ـ قرآن مجيد با جلد روغني نقاشي عالي 1 عدد / 150000 "

24ـ حيوان گلي 1 عدد / 220000 "

25ـ دكمه سردست 380 جفت
موجودي صنايع دستي در انبار
1ـ تابلو مينياتور 1 عدد / 32750 ريال
2ـ تابلو مينياتور 1 عدد / 30000 "
3ـ جعبه نقره شكلات خوري 1 عدد / 1900 "
4ـ پارچه كلاغي سه متري 1 قواره / 2100 "
5ـ كاسه و بشقاب برنجي 1 جفت / 660 "
6ـ سطل نقره 1 عدد / 19180 "
7ـ سطل نقره 1 عدد / 12700 "
8ـ آئينه پاپيه ماشه 1 عدد / 4300 "
9ـ تابلو خاتم مينياتور 1 عدد / 32400 "موجودي نقره در انبار
1ـ سرويس چايخوري نقره 16 پارچه 27 سرويس هر سرويس / 70000 ريال
2ـ گلدان صراحي نقره 2 عدد هر عدد / 30000"
3ـ قاب عكس نقره بزرگ 1 عدد / 30000 "
4ـ قاب عكس نقره كوچك 12 عدد هر عدد / 20000 "
5ـ قاب عكس خارج از اندازه بزرگ و كوچك جمعاً 6 عدد
6ـ قاب عكس نقره خارجي 8 عدد
7ـ قاب عكس نقره خيلي بزرگ 3 عدد هر عدد / 40000 "
8ـ قوطي سيگار نقره بزرگ داخل چوب
24 عدد هر عدد / 45000 "
9ـ قوطي سيگار نقره متوسط داخل چوب 13 عدد هر عدد / 35000 "
10ـ قوطي سيگار نقره كوچك داخل چوب 8 عدد هر عدد / 30000 "
11ـ قوطي سيگار نقره بزرگ 32 عدد هر عدد / 30000 "
12ـ قوطي سيگار نقره متوسط 55 عدد هر عدد / 25000 "
13ـ قوطي سيگار نقره كوچك 78عدد هر عدد / 20000 "
14ـ قوطي سيگار نقره خيلي كوچك 68 عدد هر عدد / 15000 "
15ـ سيني نقره 23 عدد هر عدد / 40000 "
16ـ قوطي سيگار نقره كارلئون 4 عدد هر عدد / 90000 "
17ـ طاوس بدون نگين نقره 2 عدد هر عدد / 28000 "
18ـ طاوس نگين‌دار نقره 5 عدد هر عدد / 35000 "
19ـ كبوتر نقره بزرگ 68 عدد هر عدد / 8300 "
20ـ كبوتر نقره متوسط 108 عدد هر عدد / 7000 "
21ـ كبوتر نقره كوچك 96 عدد هر عدد / 6000 "
22ـ گوزن نقره 96 عدد هر عدد / 7500 "
23ـ كاسه و بشقاب نقره كوچك 56 عدد هر جفت
/ 12000 "
24ـ ميوه خوري نقره 5 عدد هر عدد / 30000 "
25ـ طاوس نقره كوچك 132 عدد هر عدد
/ 6000 "
26ـ گيلاس بستني خوري 94 عدد هر عدد
/ 5500 "موجودي ساعت در انبار
1ـ ساعت طلاي سفيد با بند طلاي زنانه چهار‌گوش
15 عدد
2ـ ساعت طلاي سفيد با بند چرمي زنانه چهار‌گوش
19 عدد
3ـ ساعت طلاي سفيد با بند طلاي زنانه 4 عدد
4ـ ساعت طلاي سفيد با بند چرمي 3 عدد
5ـ ساعت طلاي زرد با بند چرمي زنانه 4 عدد
6ـ ساعت طلا امگا با بند چرمي زنانه 3 عدد
7ـ ساعت رادو معمولي با بند چرمي زنانه 1 عدد
8ـ ساعت تاجگذاري 2 عدد
9ـ ساعت طلا زرد با بند طلاي زنانه آرم عليا‌حضرت شهبانوي ايران 20 عدد
10ـ ساعت طلاي زرد با بند چرمي زنانه آرم علياحضرت شهبانوي ايران 42 عددموجودي طلا در انبار
1ـ سرويس چايخوري طلا 16 پارچه 3 سرويس هر سرويس / 600000 ريال
2ـ سيني طلا گرد 2 عدد هر عدد / 350000 "
3ـ تنگ طلا بزرگ 10 عدد هر عدد / 150000 "
4ـ تنگ طلا كوچك 10 عدد هر عدد / 85000 "
5ـ جام آيه قرآن طلا 2 عدد هر عدد / 500000 "
6ـ قوطي سيگار طلا بزرگ داخل چوب 5 عدد
هر عدد / 400000 "
7ـ قوطي سيگار طلا بغلي 10 عدد
هر عدد / 120000 "
8 ـ قوطي سيگار طلا زنانه 4 عدد
هر عدد / 4000 فرانک سوئیس"
9ـ دكمه سردست طلا 4 عدد
10ـ خودنويس و خودكار طلا آرم 94 جفت
علياحضرت شهبانوي ايران
11ـ خودنويس و خودكار طلا آرم تاج 144 جفت
12ـ سكه طلا به مناسبت تاسيس بانك ملی 4 عدد
ايران در پنجاهمين سال پهلوي
13ـ فندك و خودنويس طلا آرم شاهنشاه آريامهر 3 عدد
14ـ فندك و خودنويس طلا آرم عليا حضرت شهبانوي ايران 2 عدد


موجودي جواهرات در انبار1

1ـ گردنبند و دستبند و گوشواره و انگشتر طلاي زرد با زمرد و برليان / 275900 ريال
2ـ مجسمه گوزن / 24000 "
3ـ قاب عكس جواهر نشان / 105000 "
4ـ قاب عكس جواهر نشان / 99000 "
5ـ قاب عكس جواهر نشان / 76000 "
6ـ جعبه طلا جواهر نشان / 600000 "
7ـ گردنبند طلا زرد گوي بزرگ رنگ فيروزه‌اي / 133100 "
8ـ گوشواره فيروزه و ياقوت كبود / 65000 "
9ـ انگشتر طلاي كله آهو / 8500 "
10ـ سنجاق برگي فيروزه / 95000 "
11ـ انگشتر طلاي كله اژدها / 8500 "
12ـ دستبند طلاي كله اژدها / 42000 "

13ـ سنجاق سينه طلاي سفيد با فيروزه و برليان / 170000 "

14ـ سنجاق سينه طلاي سفيد با فيروزه و برليان / 82500 "

15ـ گردنبند طلاي سفيد با فيروزه و برليان / 736000 "

16ـ دستبند طلاي سفيد با فيروزه و برليان / 546000 "

17ـ گردنبند طلا سفيد با فيروزه و برليان / 92000 "

18ـ سنجاق سينه فيروزه و برليان / 85600 "

19ـ سنجاق سينه فيروزه و برليان / 64800 "

20ـ گوشواره فيروزه و برليان / 214000 "

21ـ گوشواره فيروزه و برليان / 124000 "
22ـ كيف دستي و شانه و جاي سيگاري و فندك
1 سرويس

23ـ كيف دستي و جاي سيگاري و فندك و جاي روژلب 1 سرويس

24ـ كيف دستي و جاي سيگاري و فندك
1 سرويس

25ـ كيف دستي و شانه و جاي سيگاري و جاي روژلب و فندك 1 سرويس

26ـ كيف دستي و شانه و جاي سيگاري و فندك
1 سرويسليست كليه كالاهاي موجود در انبار تشریفات کل شاهنشاهي موجودي فرش در انبار

اـ قالي شماره 4 راور كرمان نقشه امين سورمه‌اي 60 / 3×15 / 5 / 389340 ريال

2ـ " " 5 راور كرمان نقشه امين سورمه‌اي 60 / 3×15 / 5 / 389340 "

3ـ " بدون شماره ماهي درهم سنه 5 / 6×3 / 450000 "

4ـ " شماره 2918 / 2 پشمي گل ابريشم نقشه موزائيك بافت قم 50 / 2×5 / 3 / 190000 "

5ـ قاليچه " 526 تمام ابريشم زمينه آبي بافت قم 65 / 1×80 / 2 / 540000 "

6ـ " بدون شماره اصفهان كار صيرفيان 52 / 2×65 / 1 / 400000 "

7ـ " شماره 2246 / 2 پرده‌اي نائين گل ابريشم فيروزه‌اي 40 / 1×65 / 2 / 190000 "

8 ـ " " 238 بافت قم گل ابريشم ترنج مهرابي لاكي 50 / 1×60 / 2 / 210000 "

9ـ " " 2908 / 2 پرده‌اي نائين گل ابريشم فيروزه‌اي 65 / 1×68 / 2 / 190000 "

10ـ " " 1891 / 2 اصفهان اعلا زمينه فيلي 65 / 1×75 / 2 / 190000 "

11ـ " " 4405 اصفهان كركي ريشه ابريشم 20 / 2×50 / 1 / 175000 "

12ـ " " 5476 بافت قم ماهي درهم 95 / 2×30 / 1 / 175000 "

13ـ " " 5973 بافت قم كركي سورمه‌اي 10 / 2×40 / 1 / 185000 "

14ـ " " 28 بافت قم كركي 45 / 2×35 / 1 / 186000 "

15ـ " " 10087 بافت قم كرك رنگ بژ
05 / 2×35 / 1 / 180000 "

16ـ قاليچه شماره 1417 / 2 پرده‌اي نائين گل
ابريشم 65 / 1×65 / 2 / 210000 "

17ـ " " 5320 تمام ابريشم نقشه جوشقان
/ 280000 "

18ـ قالي " 4499 / 2 نائين گل ابريشم اعلا
/ 360000 "

19ـ " " 5958 تمام ابريشم زمينه مسي
گلفرنك / 9260001ـ رژيم پهلوي درحالي چنين خريدهاي سنگيني را به منظور هديه دادن به خارجي‌ها انجام مي‌داد كه نه تنها قاطبه‌ي ملت ايران از هرگونه خدمات و اعتباري محروم بودند، كه كارمندان و كارگران بسياري از بخش‌هاي اقتصادی کشور و حتی دربار نیز فاقد هرگونه امتيازي بودند. در اسنادي به اعتراض باغبان‌هاي دربار و استرداد وام خدمت‌گزاران قبر رضاخان صراحتاً اشاره شده است: اين اسناد براي نشان‌دادن اجحافات رژيم پهلوي به قشر فرودست خادمين سلطنتي و مقايسه آن با بذل و بخشش‌هاي آنها به خارجي‌ها خالي از لطف نخواهد بود:
تاريخ گزارش: 19 / 10 / 1351 شماره گزارش: 53808
« تعداد 50 نفر از باغبان‌هاي دربار شاهنشاهي به علت اينكه فاقد حقوق بازنشستگي هستند و پس از سي‌سال خدمت بدون هيچگونه پشتوانه از خدمت اخراج مي‌گردند، در نارضايتي بسر مي‌برند و در اين مورد دادخواست‌هایي حضور شاهنشاه آريامهر تقديم داشته‌اند كه به شرف عرض همايوني نرسيده است. ... »
شماره ح 145 / 2093 تاريخ: 21 / 2 / 1352
اداري مالي دربار شاهنشاهي آقاي قرباني بغدادي اينانلو شارلو خدمتگزاران پيشين آرامگاه اعليحضرت رضا شاه كبير مبلغ چهارهزار ريال بابت مساعده دريافتي از موقوفه از آرامگاه پهلوي بدهي دارد خواهشمند است دستور فرماييد وجه مذكور از حقوق بازنشستگي نامبرده و به حساب جاري 1063 حسابداري اجتماعي نزد صندوق كاركنان دربار شاهنشاهي منظور و اعلاميه آن را ارسال دارند. ... »


1ـ متأسفانه این آثار و نفایس ملی به جای اینکه در موزه‌ها نگهداری شده و نهایت مراقبت از آنها به عمل آید، برای اهدا به خارجی‌هایی که هیچگونه ارزشی برای آن قائل نبودند، انبار می‌شدند. این درحالی است که سران رژیم پهلوی در مطبوعات و سخنرانی‌ها چنین وانمود می‌کردند که برای این اشیاء تاریخی اهمیت زیادی قائل بوده و حراست از آنها را با افتخار برعهده گرفته‌اند. خوشبختانه انتشار این اسناد واهی بودن این اظهارات و ادعاها را بیشتر از قبل آشکار خواهد کرد.


1ـ در ضمايم پاياني كتاب اسناد ديگري در همين مورد ارائه شده است.