سند نامه ::
 
فهرستی از طلاآلات

تاریخ 5 / 3 / 2536
تشريفات كل دربار شاهنشاهي
تعداد شرح شماره وزن قيمت قيمت كل
كالا گرم واحد ريال
1 گوشواره فيروزه و برليان 657 مصرف ساحل عاج 5 / 3 / 36 438000
1 " " " 725 مصرف ساحل عاج 496000
1 گردنبند " " 722
مصرف ساحل عاج 5 / 3 / 36 976000
1 انگشتر " "‌ 453
مصرف ساحل عاج 5 / 3 / 36 118000
1 " " "‌ 515 456000
1 " " "‌ 538 326000
جمع كل
مبلغ (به تمام حروف)
اجناس فوق به اينجانب تحويل گرديد.
امضاء خريدار
امضاء فروشنده