سند نامه ::
 
بهای بليط هواپيما و وجه دستی به خانم بلانش‌ گری


شماره:1 ـ 110 تاریخ 24 / 1 / 2535
موضوع:بهاي بليط هواپيما و وجه دستي به خانم بلانش‌ گري
سازمان مركزي دربار شاهنشاهي
طبق دستور جناب آقاي اسداله علم وزير دربار شاهنشاهي مبلغ نود و شش هزار و ششصد ريال بابت بهاي بليط مسافرت رفت و برگشت خانم بلانش‌ گري و مبلغ ده هزار ريال كه در وجه مشاراليها پرداخت شده جمعاً مبلغ يكصد و شش هزار و ششصد ريال (106600) به موجب چك شماره:48603 مورخ:22 / 1 / 2535 در اختيار آن سازمان گذارده مي‌شود خواهشمند است دستور فرمائيد وصول آن را اعلام دارند.1
رئيس مركز اسناد و آمار
شماره:64 ـ 222
تاريخ:14 / 1 / 1355


1ـ اينكه چرا دربار پهلوي به كار خانم بلانش‌گري در تأليف كتابي راجع به فرح به اين ميزان اهميت مي‌داده است از دو حال خارج نمي‌باشد؛ نخست آنكه بيشتر به دنبال جلب نظر خارجي‌ها بوده و ديدگاه‌ها و قضاوت‌هاي آنها در مورد خود را بيشتر از آنچه كه در اذهان عموم مردم كشور بوده است مهم مي‌شمرده‌اند، لذا به دنبال كتابي براي مصرف در خارج از كشور بوده‌اند،‌ دومين عامل مي‌تواند همان بي‌اعتمادي به نويسندگان داخلي باشد.
متأسفانه در دوره‌ي پهلوي تفكري غالب شده بود كه تا همين امروز نيز مي‌توان رگه‌هايي از آن را در اذهان قشر تحصيل‌كرده‌ي كشور مشاهده كرد و آن اينكه هرچه كه به وسيله خارجي‌ها نوشته شود اعتبار و سنديتش بيشتر از تأليفات داخلي است. تأليف مجموعه‌ي تاريخ ايران به‌وسيله‌ِي دانشگاه كمبريج كه با صرف هزينه‌هاي بسيار سنگين همراه بود، بخشي از اين نگاه رژيم پهلوي به تاريخ ايران را نشان مي‌دهد.