سند نامه ::
 
انگشتری طلا

تاریخ 7 / 8 / 1353
درخواست‌كننده: Mrs. Irene Thurn
از شرف عرض پيشگاه علياحضرت شهبانوي ايران گذشت
ساعت 16 روز 13 / 8 / 53
موضوع: نگارنده كه پيرزني 74 ساله مي‌باشد با تقديم صميمانه‌ترين ابراز احساسات به پيشگاه علياحضرت شهبانو اميدوار است كه سفر معظم‌الها به استراليا برايشان جالب‌بوده و اضافه مي‌كند كه در روزنامه‌ها و مجلات عكس‌هاي متعددي از علياحضرت را ديده است و مي‌نويسد كه معظم‌الها يكي از خوشبخت‌ترين شخصيت‌هاي دنيا هستند و با ذكر مفصلي از زندگي خانوادگيش و اينكه هر كدام از فرزندانش به كاري مشغول هستند استدعاي دريافت هديه‌اي براي دخترش كه تازه ازدواج كرده است نموده است كه به عنوان هديه‌اي خوشبختي به وي داده شود.
سركار خانم مير‌بابائي ـ رياست دفتر فرمودند يك انگشتري طلا با نگين فيروزه براي متقاضي تهيه فرمائيد در حدود پانصد تومان و طي نامه‌اي با توضيح جنس انگشتري و اينكه فيروزه براي شانس است (گودلاك) ارسال فرمائيد. 15 / 8 / 53