سند نامه ::
 
125 ساعت با بند طلا

رياست محترم تشريفات كل دربار شاهنشاهي
تاریخ 1 / 2 / 1348
محترماً پيرو مذاكرات حضوري و عطف به نامه 24 فوريه 1969 كارخانه ساعت‌سازي اونيورسال و نمونه‌هاي تقديمي كه پنج مدل آن را به شماره‌هاي صورت پيوست انتخاب فرموده‌ايد طبق دستور مقام رياست بهاء واحد و كل 250 عدد كه 125 عدد آن با بند طلا و 125 عدد ديگر با بند چرمي مي‌باشد به شرح صورت پيوست اعلام مي‌دارد.
و همچنين در مورد دكمه سردست‌ها كه بهاء هر يك از صد عدد اولي 250 فرانك و صد عدد دومي 285 فرانك بوده و طبق دستور آن مقام علامت تاج كمي كوچكتر از نمونه خواهد بود به همراه اين نامه با فتوكپي تلگراف (قيمت ساعت با بند چرمي) تقديم مي‌گردد خواهشمند است امر و مقرر فرمائيد نسبت به پرداخت وجه آن كه بالغ بر 333970 فرانك مي‌باشد در وجه كارخانه اونيورسال اقدام مقتضي معمول دارند تا هر چه زودتر سفارش آن آماده گردد.
با تقديم احترام: مصطفي جبارزاده
جمع مبلغ سيصد و سي و سه هزار و نهصد هفتاد فرانك سويس
تهران خیابان شاهرضا بین کالج و بهرامی پلاک 120 تلفن 69993