سند نامه ::
 
واکنش آیت الله فلسفی به توهین روزنامه اطلاعات به امام خمینی

گزارش درباره: تحريكات شيخ محمد تقى فلسفى واعظ
از: بخش 312 تاریخ 21 / 10 / 56

محترما باستحضار ميرساند .
سيد عبدالرضا حجازى تلفنى گزارش ميدهد كه متعاقب درج مقاله در مورد خمينى در روزنامه اطلاعات1 و بروز تظاهرات در شهرستان قم، كوششهائى براى توسعه آشوب صورت ميگردد . از جمله فلسفى واعظ با دعوت از تعدادى از وعاظ تهران از ساعت 1000 روز جارى (21 / 10 / 36) جلسه‏اى در منزل خود تشكيل و با اظهار اين نكته كه بروحانيت توهين شده، بوعاظ شركت كننده يادآور شده است كه بايد در اين مورد عكس‏العمل نشان دهند . براى اين منظور بايد ابتدا آهنگ حركت اين باشد كه مسئله آزادى زنان و اصلاحات ارضى و حمله بدولت را از موضوع مقاله منـدرج در روزنامـه اطلاعات جدا كنيم و فقط تكيه خود را بر تقبيح روزنامه اطلاعات و مقاله مندرج در آن و تجليل از شخصيت خمينى قرار دهيم . فلسفى بوعاظ مخاطب خود تأكيد نموده كه از همين امشب بر مبناى اين تصميم كار خود را شروع كنند ضمنا حجازى اضافه نمود كه آمد و شدهائى بين قم و تهران انجام شده و كوشش ميشود كه بازار تهران بحمايت از حوادث قم تعطيل شود . مراتب جهت استحضار بعرض رسيد .
محترما اقدام شده بايگانى شود جهانبخش 5 / 11بعرض ميرسد ثابتى 22 / 10 / 36
از نظر دايره بررسى بهره‏بردارى شد . براى مراقبت باستحضار رياست دايره ايفاد گردد
24 / 10 / 36آقاى جهانبخش ـ دايره بررسى كماكان از او مراقبت و بررسى شود 22 / 10

1 ـ مقاله رشيدى مطلق در پى شهادت حاج آقا مصطفى خمينى و برگزارى مجالس ختم هفته و چهلم در سراسر ايران، رژيم شاه در يك اقدام انفعالى در 17 دى 1356 مقاله‏اى با نام مستعار احمد رشيدى مطلق در روزنامه اطلاعات انتشار داد. در پى چاپ اين مقاله توهين آميز شهر قم حالتى غير عادى به خود گرفت و فرداى آن روز بازار و شهر قم و درسهاى حوزه علميه يكپارچه تعطيل شد و سيل جمعيت به خانه مراجع و مدرسين حوزه هجوم برده و از آنان خواستند كه در مقابل اين دهن‏كجى رژيم عكس العمل نشان دهند. با حمله پليس تظاهرات روز اول را متفرق كرد. در روز 19 دى نيز راهپيمايى آرام طلاب و مردم ادامه يافت.بعد از ظهر روز 19 دى ماه، راهپيمايان در منزل و كوچه‏هاى اطراف منزل آيت‏اللّه‏ حسين نورى واقع در خيابان صفائيه خيابان بيگدلى اجتماع كردند. ايشان طى سخنانى به سياستهاى رژيم حمله كردند و با تجليل از شخصيت امام (ره) و قيام 15 خرداد و وقايع بعد از آن تاكيد كردند كه قيام مردم در حمايت از نهضت امام تا پيروزى نهائى ادامه خواهد يافت. به هنگام بازگشت جمعيت، در ميدان شهداء (چهارراه فاطمى) مأموران مسلح رژيم با ايجاد درگيرى ساختگى به روى راه‏پيمايان آتش گشودند، تظاهرات به خيابانهاى اطراف و مدرسه حجتيه قم كشيده شد. صداى رگبار مسلسلهاى مأموران و شعار «درود بر خمينى» و «مرگ بر اين سلسله پهلوى» تا ساعاتى از نيمه شب به‏گوش مى‏رسيد. در اين حادثه چند تن از طلاب و دانش آموزان شهيد و گروهى مجروح شدند و ... (كوثر «مجموع سخنرانيهاى حضرت امام، ج 1، ص 320)