سند نامه ::
 
تجلیل از آیت الله فلسفی

درباره: تجليل از فلسفى واعظ وسيله طرفداران وى
به: رياست ساواك تاریخ 20 / 7 / 51
از: ساواك تهران 20 ه 12 شماره: 15160 / ه 12

چون با ممنوع‏المنبر1 بودن شيخ محمد تقى فلسفى احتمال ميرود در ايام ماه مبارك رمضان بعضى از وعاظ طرفدار وى روى منابر از مشاراليه تجليل نموده و مطالبى در اين زمينه ايراد نمايند عليهذا دستور فرمائيد در اينمورد مراقبت لازم معمول و نتيجه را ضمن معرفى اين قبيل وعاظ در اسرع وقت و گزارش نمايند.2


رئيس ساواك تهران
نواب

از طرف فرنژاد 20 / 7 / 51
دائره روحانيون
رئيس بخش 12 ـ شهسوارى
7514

1 ـ صورت اسامى وعاظ ممنوع‏المنبر در ماه مبارك رمضان 1392
تاريخ: 13 / 7 / 51
1 شيخ على اكبر هاشمى رفسنجانى على تهران
2 شيخ غلامحسين جعفرى همدانى محمد تقى تهران
3 شيخ محمد جواد باهنر على اصغر تهران
4 محمد تقى فلسفى محمدرضا تهران
5 شيخ حسن لاهوتى اشكورى نصراله تهران
6 سيد محمود علائى طالقانى ابوالحسن بافت
7 شيخ احمد كلانتر سلطان زاهدان
8 شيخ حسينعلى منتظرى على اصفهان
9 شيخ صدالدين حائرى عبدالحسين شيراز
10 شيخ محمد صادق (محى‏الدين) حائرى عبدالحسين شيراز ـ فومن
11 منيرالدين حسينى‏الهاشمى سيد نورالدين شيراز ـ گنبد كاوس
12 على اكبر مكارم محمود شيراز ـ چاه بهار
در پرونده محمد تقى فلسفى واعظ بايگانى شود
13 / 7 96190
اصل در 61113 است
طى شماره 51 / 7 / 138270 / 312 كليه
ساواكها

2 ـ ساواك در سند ديگر در مورد ممنوعيت منبر آقاى فلسفى مى‏نويسد:
موضوع: شيخ محمد تقى فلسفى
تاريخ: 15 / 7 / 51
نامبرده بالا اخيرا ضمن صحبتهاى خصوصى به سيد ناصرالدين ابطحى امام جماعت مسجد حسينى واقع در خيايان شهباز گفته است شما پيشنمازها بايد مراقب باشيد چون امسال يكعده وهابى تصميم گرفته‏اند در مساجد فعاليت بكنند و بايد با آنها مبارزه نمائيد افسوس كه دستم به چوبه منبر نميرسد اگر دستم برسد درست ميكنم.