سند نامه ::
 
همه می‌گویند عکسها ساختگی است

موضوع : شايعات بين مردم در مورد عكس فلسفى
شماره 140739 / 20 ه 12
تاریخ 12 / 11 / 50
اين روزها بين معممين و بازاريها صحبت از عكس فلسفى است كه با يك زن در حال معاشقه انداخته شده است در مدرسه مروى روزهاى 5 و 6 بهمن كه عده‏اى از وعاظ جمع بودند صحبت از منبر اخير شيخ محمد تقى فلسفى در مسجد جامع بميان آمد و اكثرا بر اين عقيده هستند كه اين عكس ساختگى است و حتى بازاريها ميگويند عكسها توسط دولت تهيه شده است و در جمع حاضرين محمدى، رضائى، خلخالى و چند نفر ديگر ميگفتند اين موضوع به فلسفى نمى‏چسبد و خود فلسفى گفته است فعلاً كه عكس انداخته‏اند ولى حال كه من بدستگاه حمله كرده و آبروى مجلس سنا و سناتورها را برده‏ام منتشر كرده‏اند. نظريه شنبه ـ چنانچه اين عكسها را دستگاه منتشر كرده باشد بصلاح نبوده زيرا مردم بعلت كثرت سن فلسفى قبول نميكنند و از طرفى در مورد حجازى و شجونى هم كه قبلاً عكس آنان را منتشر كرده‏اند مردم ترديد كرده و آنهارا باور ندارند.1
نظريه سه شنبه ـ نظرى ندارد.
نظريه چهارشنبه ـ نظرى ندارد.
رونوشت برابر اصل است در شماره 96190 ميباشد.
در پرونده 92748 بايگانى شود. 9 / 2 / 50

1 ـ سند ديگرى از موضوع عكس به شرح زير مى‏آيد:
موضوع : شيخ محمد تقى فلسفى
تاريخ : 13 / 11 / 50
زن ناشناسى به خانم فلسفى اظهار داشت دو نفر با هم صحبت ميكردند يكى ميگفت مولوى گفته است عكس آقا را با يك زن لخت انداخته‏اند خانم فلسفى جواب داد گفت چون منبر آقا داغ بوده اين عكسها را انداخته‏اند زن ناشناس جواب داد در اينمورد چيزى نگفت.
نظريه يكشنبه. نظرى ندارد.
آساى
نظريه سه شنبه. نظرى ندارد.
سپاهى
نظريه چهارشنبه. نظرى ندارد.
پاد
دايره عمليات بهره برادرى شود.
16 / 11