سند نامه ::
 
تلگرام ساواک به کلیه ساواکی‌ها

رمز شود
به : كليه ساواكها (باستثناى اردوگاه شمال)
از : مركز تاریخ 4 / 12 / 50

احتمال دارد از وعاظ افراطى در ايام تاسوعا و عاشورا مطالبى در بالاى منبر به طرفدارى از فلسفى بگويند باينگونه وعاظ تفهيم گردد بمصلحت آنان نيست فعاليتى در اين زمينه بنمايند ضمن مراقبتهاى لازم نتيجه اعلام.

4 / 12 / 5010004 / 312 مقدم
وثوقى 3 / 12 / 50
96190 بايگانى شود.