سند نامه ::
 
فعالیت یهودیان علیه آیت الله فلسفی

موضوع : توزيع عكس فلسفى
به : 312 تاریخ 4 / 11 / 50
از : 322 شماره : 4421 / 322

تعدادى از عكسهاى فلسفى با حالت‏هاى مختلف بين وزارتخانه‏ها و اشخاص توزيع شده كه روز 4 / 11 / 50 يكى از آنها نيز بدست شهردار تهران رسيده است. پسر آيت اله كمره‏اى در شهردارى اظهار داشته روز 3 / 11 / 50 از عكسهاى مذكور بدست وى رسيده لذا چگونگى موضوع را تلفنى از فلسفى استفسار مشاراليه پاسخ داده اين عكسها از طرف يهوديهائى كه من عليه آنها صبحت كرده‏ام و دشمنان من هستند توزيع گرديده است.
دايره بررسى
درج شده 6 / 11 / 50
در گزارش روزانه درج و بهره‏بردارى شود
96190 بايگانى شود.