سند نامه ::
 
هشدار آیت الله فلسفی در باره وضع جوانان

موضوع : اظهارات فلسفى در مورد وضع جوانان
به : 322 تاریخ 31 / 5 / 49
از : 20 ه 7 شماره : 45595 / 20 ه 7

فلسفى واعظ چند روز قبل در مجلس ختم خواهر صفائى معاون وزارت آموزش و پرورش كه گروه كثيرى از فرهنگيان و مديران كل وزارت آموزش و پرورش شركت كرده بودند ضمن بيان مطالب بسيار جالبى ميگفت چون اكثر مسئولان وزارت آموزش و پرورش در اين مجلس حضور دارند بايد مطالب مهمى را كه براى آينده ايران ايجاد خطر نموده است و شما ميتوانيد از توسعه اين خطر جلوگيرى كنيد باطلاع شما ميرسانم. فلسفى گفت ما در گذشته در يك ساختمان قديمى كه اطاق زير زمين وسيله خنكى ما را تشكيل ميداد و اطاق بيرونى و اندرونى زن را از مرد جدا ميكرد زندگى ميكرديم و اغلب هنگام وقوع زلزله لطمه‏اى به ساختمان و زندگى ما وارد ميشد امروز تصميم داريم ساختمان مجهز به آخرين وسائل آسايش از قبيل شوفاژ و تهويه مطبوع كه داراى نور و رنگ كافى طبق اصول بهداشت باشد بنا كنيم وسائل كار هم فراهم شده و فعلاً بناى كهنه و قديمى را خراب كرده‏ايم و جز تعدادى آهن و آهك و سيمان و آجر براى ساختن بناى جديد در اختيار نداريم و دوران برزخ كه خرابى بناى گذشته و پايان كار ساختمان جديد باشد مشكلات و دردسرهائى براى ما ايجاد ميكند كه اگر وقت كافى نداشته باشيم ممكن است در اثر بر آورد غلط معمار و مهندس قبل از اينكه بناى جديد بهداشتى ما خاتمه يابد زندگى ما متلاشى شود و نتوانيم بعلت مشكلات مالى ساختمان خود را باتمام برسانيم. اكنون از نظر اجتماعى ما چنين حالتى پيدا كرده‏ايم معتقدات مذهبى جوانان سست شده كارگر و كشاورز گذشته را كه بعلت پايبند بودن به معتقدات ملى و مذهبى كمتر تحت تاثير وسوسه شيطانى دشمنان بود رها كرده آنها را بسوى سواد و خواندن مجلات رهنمون شده‏ايم پسرها لباس دخترها را ميپوشند و با موهاى بلند زنانه در خيابان حركت ميكنند. دخترها لباس تنگ و ناراحت كننده شهوت‏انگيز ميپوشند و يا با پوشيدن لباس دو وجب بالاى زانو جوانان دوره بلوغ جوانى را بسوى خود جلب ميكنند احترام به پدر و مادر و مملكت كم كم در بين جوانان از بين ميرود و ما دلخوش هستيم يك برگ ديپلم و يا ليسانس بدست اين افراد داده‏ايم آنهائيكه در گذشته از روى عشق به وطن و مذهب تربيت شده بودند در موقع خطر آزمايش بدى دادند و اى بحال روزيكه اين جوانان بى بند و بار گردش چرخهاى مملكت را بدست گيرند در كشور آمريكا امروز فقط خطر انحراف اخلاقى جوانان استقلال اين كشور بزرگ و پيشرفته را مورد تهديد قرار داده است ما اگر در دنبال توسعه فرهنگ از نظر كميت، توجه به كيفيت آن نكنيم و اجازه دهيم انحرافات فكرى و اخلاقى و بى ايمانى نسبت به وطن و خانواده در جوانان ريشه پيدا كند خطر بزرگى آينده مملكت ما را تهديد خواهد نمود شما استادان تعليم و تربيت بايد هم آهنگ توسعه مدارس در فكر تهيه برنامه‏اى براى تقويت مبانى ملى و مذهبى در جوانان باشيد و نگذاريد فساد تمدن غرب جوانان مملكت ما را بسوى خود بكشاند واى بحال شما و بحال ما اگر از هم اكنون در صدد جلوگيرى از اين خطرى كه موجوديت ما را تهديد ميكند نباشيم. سخنان فلسفى در حاضران كه عموما از فرهنگيان عالى مقام بودند بسيار موثر بود و همه وجود چنين خطرى را در جوانان مخصوصا در تهران مورد تأييد قرار ميدادند.

نظريه يكشنبه ـ طرح مفاد خبر نزد منبع صحيح بنظر ميرسد.
نظريه چهارشنبه ـ نظريه يكشنبه مورد تاييد است. سرباز
رئيس بخش 322 ـ قهرمانى 5 / 6 / 49
از طرف ..........
آقاى اوانى در گزارش روزانه درج شود.
فعلاً در پرونده محمدتقى فلسفى بايگانى شود. 23 / 6 / 49