سند نامه ::
 
حمله آیت الله فلسفی به اسدالله علم در حضور او

موضوع: سخنرانى آقاى فلسفى در مسجد تركها1
به: 316 تاریخ 11 / 1 / 48
از: 20 ه 4 شماره:38070 / 20 ه 4

ساعت 1700 روز پنجشنبه 7 / 1 / 48 موقعيكه آقاى فلسفى در مسجد تركها مشغول سخنرانى بود آقاى علم با تعدادى از همراهان خود وارد مسجد مزبور گرديد. بمحض اينكه آقاى فلسفى چشمش به آقاى علم2 افتاد مطالب قبلى خود را تغيير داده و شديدا شروع به حمله و اعتراض بدولت و آقاى علم نمود و گفت اگر يك عده آدم حسابى در ايران پيدا شود همانا آخوندها هستند زيرا تحصيلات دارند اروپائيها قدر علوم دينى ما را بهتر ميدانند زيرا براى دانشگاه كانادا از ايران آخوند بردند تا تدريس فلسفه اسلامى بنمايد حتى خارجيها در خود تهران در خيابان فرانسه محلى براى تحصيل فلسفه اسلامى درست كرده‏اند. بلى آخوندها سواد دارند نه دانشجويانى كه از دانشگاههاى ايران بيرون ميآيند آنوقت شما چطور اجازه ميدهيد در تلويزيون آخوند را به شكل روباه در بياورند شخصى عبا بدوش بيندازد تسبيح در دست بگيرد و يك كله روباه سرش بگذارد و آن زنكه آواز بخواند و مسخره بكند بگويد ملا نگو بلا بگو ما مجتهدين معروفى داشتيم چون ملاى شيرازى چون شيخ بهائى و غيره و غيره. اى آقاى آيت‏اله خوانسارى اى آقاى وزير دربار اين چه وضعى است؟ اى خاك بر سر اين دولتها چرا اجازه ميدهند آن نانجيب آدم چنين نمايشنامه بنويسد بايد مسبّبين تنبيه شوند منكه ديوانه شدم من چه بگويم كه الساعه چه حالى دارم. اسم اين نمايشنامه را گذارده‏اند شهرقصه1 من ميگويم اسم آنرا بگذارند شهرغصه ما از كليه اين نمايشنامه عكس گرفته‏ايم و حتى صداها را توى ضبط صوت ضبط نموده‏ايم. خلاصه خيلى با شدت و حدت و فرياد بدولت تاخت و از نمايشنامه شهرقصه تنقيد نمود.
نظريه رهبر عمليات: پخش نمايشنامه شهرقصه در تلويزيون با عكس‏العمل عده‏اى از روحانيون مواجه گرديده است.
آقاى صالحى
با تماس با بخش 3 ساواك موضوع حمله و اعتراض به دولت
صحت ندارد 20 / 11 ـ گزارشگر ساواك از قول شخصى به نام كاظم وزيرى در مورد اين سخنرانى چنين آورده است:
موضوع: كاظم وزيرى
تاريخ: 19 / 1 / 48
نامبرده بالا در يك صحبت خصوصى پيرامون سخنرانى محمدتقى فلسفى اظهار داشت آقاى فلسفى شب عاشورا در مسجد تركها سخنرانى بسيارجالبى كرد كه از فحش هم بدتر بود و راجع به شهر قصه تلويزيون و نوحه‏خوانى در راديو صحبت نمود و گفت اين اعمال لطمه بدين ميزند. فلسفى واعظى است كه فعلاً خيلى بدرد اين مملكت ميخورد. نوار سخنرانى فلسفى را در شب عاشورا من دارم و در حال حاضر سيدحسن توسلى (مغازه‏دار سراى دلگشا) آن نوار را از من گرفته است و پيرامون اعلاميه‏هاى آيت‏اله خمينى گفت فعلاً خيلى سخت ميگيرند ولى من در منزل دارم ضمنا در اين مذاكره على وزيرى برادر يادشده و ابوالقاسم وزيرنيا حضور داشتند.

2 ـ آقاى فلسفى مى‏گويد: اما گاهى انتقادهاى من به يك سلسله از اعمال نامشروع رژيم بود. مثلاً در آن زمان تآترى اجرا كردند به نام «شهر قصه». نويسنده نمايشنامه، به مذهب و روحانيت اهانت بسيار كرده بود. من در يكى از منابر خود در شب عاشورا در حضور عَلَم وزير وقت دربار گفتم: «به روحانيت اهانت مى‏كنيد؟ اين روحانيت است كه مردم را به يمن اسلام نگاه داشته و حافظ امنيت است؛ ... ر. ك: خاطرات و مبارزات، ص 214
1 ـ شهر قصه، نمايشنامه‏اى بود كه توسط بيژن مفيد نوشته و در سال 1349 شمسى به كارگردانى و با حمايت وزير فرهنگ و هنر وقت ـ پهلبد ـ كه شوهر خواهر شاه بود، در تالاز سنگلج (25 شهريور) به نمايش درآمد. اين نمايشنامه به حمايت ساير مسئولين وقت فرهنگ رژيم شاه در جشن هنر شيراز نيز اجرا شد و سپس از تلويزيون سراسرى پخش گرديد. در اين نمايشنامه با استفاده از حيوانات به عنوان تمثيلى از آدمها قصه‏اى نحيف، هزل و ريتميك ساخته و پرداخته شده بود. روباه در لباس روحانيت ظاهر مى‏شد و در توهينى آشكار به معتقدات و مقدسات شيعيان، تكرار مى‏كرد: «گريه كنيد مسلمانان ثوابه» اين نمايش، براى رژيم دستاويزى جهت مبارزه با مذهب جهاد و شهادت و روحانيت مروج و پاسدار باورهاى مذهبى بود. ر. ك: خاطرات و مبارزات، ص 214