سند نامه ::
 
تلگرام آیت الله فلسفی به امام خمینی

مبدأ : تهران
[مقصد] : نجف [18 / 7 / 1344]

محضر مبارك حضرت آيت الله آقاى خمينى
تشرف حضرت عالى را بآستان مقدس حضرت على عليه‏السلام تبريك گفته سلامت و طول عمر حضرت آيت الله را از خداوند بزرگ خواستارم.1
محمد تقى فلسفى
نشانى خيابان رى
در پرونده 525ف - ل بايگانى شود


1ـ پس از ورود امام به عراق حجة الاسلام فلسفى طى نامه و سپس تلگرافى به تاريخ 18 مهر 1344، ورود ايشان را تبريك گفتند. امام نيز در پاسخ به تلگرام ايشان تلگرامى به اين شرح از نجف صادر كردند : «حضرت حجة الاسلام و المسلمن آقاى فلسفى دامت افاضاته. از الطاف كريمه متشكرم. عظمت اسلام و مسلمين را از خداوند متعال خواستارم. خمينى» سند شماره 353. چون امام احتمال دادند كه تلگرامشان را به آقاى فلسفى نرسانند لذا نامه جداگانه‏اى براى ايشان فرستادند. متن اين نامه چنين است : «بسمه تعالى خدمت ذيشرافت حضرت حجة الاسلام خطيب محترم آقاى فلسفى دامت بركاته به عرض عالى ميرساند. مرقوم شريف كه حاوى تبريك تشرف حقير به اعتاب مقدسه بود موجب تشكر گرديد. قبلاً نيز تلگرافى به همين مضمون واصل كه جواب مخابره شد. محتمل است نرسانده باشند. زيرا از قرار اطلاع، تلگرافات اينجانب را نرسانده‏اند. چنانچه غالب تلگرافاتى كه از ايران شده است به اينجانب نرسانده‏اند. مصطفى بحمداللّه‏ سالم و سلام مى‏رساند. از خداى تعالى توفيقات آن جناب را در ترويج شريعت مقدسه خواستار و ملتمس دعا هستم. و السلام عليكم و رحمة اللّه‏ «روح اللّه‏ الموسوى الخمينى» ر. ك : خاطرات و مبارزات ص 409