سند نامه ::
 
برنامه سخنرانی آیت الله فلسفی

موضوع: فلسفى واعظ
شماره: 28455 / 316
تاریخ 22 / 6 / 44

طبق اطلاع از امشب (21 / 6 / 44) فلسفى واعظ در حسينيه (ارشاد1) واقع در خيابان شميران چاله هرز سخنرانى خواهد كرد. گفته ميشود با توجه باينكه سابقا آيت الله خمينى نيز در اين حسينيه سخنرانيهائى ميكرده موضوع قابل توجه بنظر ميرسد.
27 / 6 / 44امور اجتماعى

بفرموده رونوشت جهت اقدام مقتضى برياست ساواك شميرانات ايفاد ميگردد.
رئيس بخش امور اجتماعى افضلى
30 / 6 / 44

گيرندگان = رياست ساواك استان مركز جهة استحضار و اعلام اينكه نامبرده بنابدعوت چه اشخاصى در حسينيه مزبور سخنرانى مينمايد.
1 / 7 / 44 16360 / 2 الف


1ـ سخنرانى در حسينيه ارشاد حسينيه ارشاد مؤسسه‏اى بود كه در يك نقطه مطلوب شهر تهران، نزديك قلهك، در شمال شهر بنا شد و خيلى شايسته در افكار عمومى جا افتاد؛ زيرا مردم ديدند هم «حسينيه» است و هم در كار «ارشاد» است ! سالن پر شكوه آن صندلى‏هايى منظم براى نشستن داشت. جاى خانمها در طبقه بالا ـ بالكن ـ و جاى آقايان در فضاى اصلى سالن و محل سخنرانى هم در جايى مناسب بود و در يك كلمه، بناى دينى بسيار شايسته‏اى به شمار رفت. در آغاز كار، هيئت امنايى براى آن منظور داشتند. آقايان مطهرى و هاشمى رفسنجانى از جمله اعضاى روحانى آن بودند. عمده برنامه‏هاى دينى آن هم زير نظر آيت اللّه‏ شهيد مطهرى بود. شهيد مطهرى براى پيشرفت امور حسينيه و جلب نظر مردم زحمت زيادى كشيد. ايشان بود كه شخصيت‏ها را براى سخنرانى دعوت مى‏كرد و در واقع برنامه‏ريز عمده حسينيه بود. من هم چون در آن زمان به مجالس متعدد مى‏رفتم، چند شب را هم به آنجا وعده دادم. در يكى از شبها كه گويا ولادت پيغمبر اكرم (ص) بود، اجتماع مردم فوق العاده بود، به طورى كه وقتى مى‏خواستم از درى كه در خيابان شميران است وارد حسينيه شوم، نتوانستم. لذا با زحمت درب پشت سالن را باز كردند تا من داخل شدم و سخنرانى كردم. در آن شب حضرت آيت اللّه‏ آقاى حاج سيد احمد خوانسارى هم شركت كرد، و حضور ايشان خيلى وزن به حسينيه بخشيد، شهيد مطهرى و بعضى ديگر از آقايان هم در برنامه‏هاى هفتگى و شبهاى ماه رمضان، يا ليالى متبركه ديگر، در آنجا سخنرانى مى‏كردند. خاطرات و مبارزات حجه‏الاسلام فلسفى صفحه 302 طبق بررسيهاى به عمل آمده امام خمينى هيچگاه در حسينيه ارشاد سخنرانى نكرده‏اند.