سند نامه ::
 
نامه امام خمینی به آیت الله فلسفی

تاریخ 27 / 4 / 43
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
حضرت حجه‏الاسلام خطيب شهير آقاى فلسفى دامت افاضاته (رفسنجان) تلگرافى از طرف اهالى محترم سيرجان رسيد كه از جناب عالى تقاضا شود دعوت آنها را بپذيريد مقتضى است براى جبران گذشته و خفقان موجود پذيرفته شود به اهالى محترم رفسنجان و سيرجان و ديگران از طرف حقير پس از اهداء سلام وافر تذكر دهيد كه امروز در مقابل دستهاى ناپاك اجانب كه‏خطر عظيم بر اسلام و مسلمين متوجه است لازمست با وحدت كلمه و اعتصام بحبل‏اللّه‏ بشعائر اهميت بيشتر بدهيد و جمعيت‏هاى خود را فشرده‏تر و انبوه‏تر فرمائيد و در مقابل عمال استعمار و دستگاه جبار به صفوف خود در جماعات و اجتماعات مذهبى براى احقاق حق و ابطال باطل بيفزائيد و اماالزبد فيذهب جفاءا و اما ما ينفع الناس فيمكث فى‏الارض) هرگز در مقابل اظهار حق و ترويج احكام اسلام از ارعاب و ارهاب‏هاى بى‏مغز نهراسيد و در عين كمال آرامش و بهانه ندادن بدست دستگاه جبار حقوق حقّه خود را كه عمل باحكام اسلام و آزادى خطباء محترم و نويسندگان معظم است مطالبه نمائيد و دولتها را از خطر اسرائيل آگاه نمائيد و قطع يد دشمنان اسلام را از ذخائر ملت و دسترنج كارگر و رعيت با كمال جديت مطالبه نماييد و دولت را از اين كه اجازه داده است اوراق ضاله از قبيل كتاب انتقاد و طرح قانون خانواده منتشر شود استيضاح كنيد و از خلاف كارى‏ها و قانون شكنى‏هاى دستگاه در مجامع عمومى يادآورى نمائيد و مظالم دولت‏ها هر چه‏بيشتر و با هر وسيله انتشار دهيد و براى عظمت اسلام و استقلال ممالك اسلامى و قطع يد اجانب خصوصا اسرائيل در حال جنگ است با مسلمين اسلام است در مجامع عمومى دعا كنيد و از گناهان خود توبه كنيد و بولى عصر (عج) براى رفع گرفتاريها پناه ببريد والسلام عليكم و رحمه‏اللّه‏ و بركاته
روح‏اله الموسوى الخمينى
اداره كل سوم يك نسخه بدفتر ويژه اطلاعات نيز ارسال شود 28 / 4