سند نامه ::
 
آیت الله فلسفی: بعد از قیام 15 خرداد، مردم به روحانیت علاقه مند شده‌اند
موضوع: اظهارات فلسفى
شماره : 2325 / س ت / 2 تاریخ 28 / 11 / 42

ساعت 2030 روز سه‏شنبه 22 / 11 / 42 فلسفى در منزل خودش در حضور ابراهيم ملك حسينى پسرش كمال فلسفى و حاج محمد تقى باقرى و يكنفر بازارى اظهار داشته دولت در نظر دارد با روحانيون تا سر حد امكان مبارزه كند و آنها را بكوبد تا از ادامه مبارزه با دولت خسته شوند و با دولت همكارى كنند. لكن اين امر محال است زيرا روحانيون در وضعى هستند كه اگر كوچكترين گامى بطرف دولت بردارند همين مردم آنها را بكلى طرد ميكنند و دست از تمام روحانيون برميدارند. سپس اضافه نمود بعد از جريان 15 خرداد نظر مردم نسبت به روحانيون فرق كرده و يك علاقه خاصى نسبت به آنها پيدا نموده‏اند.

ساواك شمال شرق تهران 28 / 11 / 42
اجتماعى 28 / 11 / 41
اطلاعيه شود 28 / 11 / 42
بايگانى شود 31 / 1 / 43