سند نامه ::
 
پخش تصاویر امام خمینی در مساجد، مغازه‌ها، بازارها، خیابانها و معابر

موضوع: حوادث ايام عزادارى
تاریخ 16 / 3 / 42
دو سخنرانى شيخ محمدتقى فلسفى در مسجد تركها در روزهاى يكشنبه و دوشنبه هفته جارى با انتشار اعلاميه خمينى- عكسهاى متعدد و فراوان او در پايتخت و شعارهاى كنايه‏دارى كه بر عليه شاه «بنام يزيـد» و «دستگاههـاى يزيـدى» و «مريدان‏يزيـد» ميداد عكس‏العمل بسيار بدى در بيـن تـوده مردم داشت. حملات دسته روحانيون و ملايان در روى منابر بر عليه شاه و دولـت حيثيـت دستگاه‏هاى دولتى را پائين آورده و اگر حملات دستـه جمعـى ملاهــا و دستگاههاى روحانى در دو ماهه محرم و صفر ادامه يابد يقينا سبب تهييج افكار عمومى‏خواهد شد و بتدريج نفوذ معنوى روحانيون و ملاها زياد شده تا جائيكه نفوذ كلام واثر اعلاميه و يا نشريات آنها حوادثى نظير آنچه در مشروطيت ايران ميگذشت بوجود آورد.
در روز11 و 12 محرم حداقل يكصدهزار نفرنطق فلسفى را گوش داده‏اند اگر موعظه ملاها در مساجد ختم باشد خطرش كمتر از موعظه بر بالاى منابر ايام سوگواريست زيرا در آنجا طرف كلام وعاظ طبقات دوم و اول است ولى در روى منابر سوگوارى طرف مردم «عوام» و هيجان افكار آنها كنترلش مشكل است. عدم حضور شيخ حسنعلى راشد1 در مسجد تركها بعلت اينكه چندى قبل در حضور اعليحضرت شاه در مسجد سپهسالار حضور يافته و با نظرات دولت درباره 6 ماده رفراندم موافقت كرده و همچنين دعوت از فلسفى‏براى وعظ در روزهاى دهه اول محرم ضربه ديگرى بر نفوذ شاه و دولت در دستگاه روحانيون و وعاظ است. در اين ده روز اكثر از وعاظى كه طرفدار دولت بودند و يا كمتر بمخالفت علنى بر عليه مقام سلطنت و دولت ميپرداختند از اينكه حتى «راشد» هم بعلت نزديكى با شاه و دولت به مجالس وعظ دعوت نميشوند بوحشت افتاده و براى اينكه بدسته مخالف اهل دين و علم منصوب نشوند رويه موافقت با دسته «خمينى» پيش گرفته‏اند. پخـش عكسهـاى متعـدد آيت‏اله خمينى در مساجد، منابـر و بخصـوص پشـت شيشه مغازه‏ها و ويترينهاى دكاكين بازار و مغازه‏هاى خيابانها و معابر يكى ديگر از نشانه پيروزى روحانيون مخالف شاه و دولت است در حاليكه كلانتريها و رؤساى هر كلانترى ميتوانستند شخصا و بدون هياهو و جنجال بهر يك از مغازه‏ها و دكاكينى كه عكس ملاهاى مخالف شاه و دولت دارند آنها را وادار به برداشتن عكسهـابنماينــد. پخـش برنامه‏هاى متعدد مذهبى و بخصوصى نوحه‏خوانى «كواصغرم - كواكبرم » و سينه‏زنى و دم گرفتن كه ازراديو ايران پخش ميشد در دو طبقه خرافاتى و روشنفكر هر دو عكس‏العمل داشت. دسته خرافاتى پس از شنيدن اين‏برنامه راديو ايران آنرا نشانه ترس و ضعف دولت در برابر روحانيون دانسته و دستجات روشنفكران نيز دولت رامسخره كرده و آنها هم پخش اين برنامه را دليل ترس دستگاههاى دولتى دانستند از همه مهمتر اينكه ممكن است‏در آتيه ملاها و روحانيون عدم پخش «نوحه‏خوانى- سينه‏زنى و دم گرفتن دسته جمعى»از راديو ايران را بهانه بر ضد دولت بدانند. بهرحال پخش اين برنامه يك بدعت‏تازه و زشت تلقى شده است.
مصاحبه‏اى كه مجله روشنفكر باشريعت سنگلجى درباره روضه‏خوانى و سينه‏زنى روز 16 خرداد 1342 درسرتاسر كشور پخش خواهد شد جواب بسيار خوبى به ملاهاى طرفدار خرافات و بخصوص مخالفين دولت است بنظر ميرسد اگر اين مصاحبه را در كيهان (نه اطلاعات) عينا پخش كنند اثر فوق‏العاده خواهد داشت. اگر در روزنامه اطلاعات و كيهان هر دو با هم پخش شود و يا اطلاعات بتنهائى آنرا نقل كند اثر عالى آن در [طبقه] روشنفكر از بين ميرود و آنرا مصاحبه دستورى و (زورى) ميدانند در حاليكه اگر كيهان (كه دسته مخالف دولت بيشتر آنرا ميخوانند و بدولت هم چسبندگى كمتر دارد) عينا آنرا نقل و مقدمه كوتاهى در دو خط درباره اهميت متن مصاحبه نقل كنندهم عده زيادترى آنراميخوانند و هم نفوذش بهتر خواهد بود پخش اظهارات فلسفى در روز 10 محرم از مسجد تركها و تهديديكه بادامه فعاليت ضد دولتى بعد از خاتمه دو ماهه محرم و صفر كرد قابل توجه است.
او توصيه ميكرد كه در انتخابات (گرچه قلابى است) مبارزه كنند و شعار آزادى و حق گرفتنى است و نه دادنى ميداد شعار سينه‏زنها هم در محلات وسط شهر (حسين در راه‏آزادى شهيد شد) بود.
شيخ محمدتقى فلسفى روز نهم محرم اين ده ماده را بربالاى منبر در مسجد تركها خواند و از مردم تأئيد خواست كه همه صحيح است گفتند.
1ـ چرا در تنظيم آئين‏نامه‏هاى دولتى مراعات موازين شرعيه را نميكنند.
2ـ چرا نظريه مراجع تقليد را در جرايد و راديو منعكس نميكنند.
3ـ مردم نظريه علماء را چاپ كرده‏اند چرا دولت اجاره پخش آنرا نميدهد.
4ـ چرا جوانان و مسلمانان را بجرم پخش نظريه علما زندانى كرده و شكنجه ميدهند.
5ـ مدرسه فيضيه ويران و طلاب را كتك زده‏اند.
6ـ طلاب مريض كه دست و كمر آنها شكسته و گچ گرفته بودند از بيمارستانهاى قم اخراج كرده‏اند.
7ـ در روز2 فروردين روز قتل امام جعفر [صادق (ع) ]تا دوروز طلاب و اهل علم را نميگذاشتند سوار اتوبوس و سوارى كنند.
8ـ بازاريان تهران كه بعنوان مخالفت با دولت دكانهاى خود را بسته بودند تا سه روز نگذاشتند دكانهاى خود را باز كنند.
9ـ در ايام عاشورا از انعقاد مجالس دينى خودارى ميكردند.
10ـ عده از مجرمين (منظور اعضاء جبهه ملى است) را بدون علت و بعنوان زندانى سياسى محبوس كرده و مقدرات زن و بچه آنها معلوم نيست و اجازه ملاقات نميدهند.

1 ـ حجه‏الاسلام حسينعلى راشد از گويندگان سرشناس كشور بود. وى در سال 1284 شمسى در تربت حيدريه به دنيا آمد. چندين سال در خراسان و اصفهان از محضر اساتيدى چون اديب نيشابورى، ميرزا محمد باقر مدرس رضوى، حاج شيخ حسن برسى، آقا بزرگ شهيدى حكيم، ميرزا احمد آقا زاده، حاج آقا حسين قمى و آقا ميرزا مهدى اصفهانى، كسب فيض كرد و چند سال نيز در مدرسه سپهسالار و دانشكده معقول (الهيات) دانشگاه تهران به تدريس پرداخت. از سال 1320 شمسى سخنرانى‏هاى مذهبى و عمدتا اخلاقى او از راديو پخش مى‏شد. وى در هفتم آبان 1359 شمسى در سن 75 سالگى در تهران درگذشت. ر. ك : خاطرات و مبارزات حجه‏الاسلام فلسفى، ص 121.