سند نامه ::
 
حمله شدید آیت الله فلسفی به دولت

موضوع : مسجد فخريه
شماره : 3378 / 312 تاریخ 27 / 8 / 1341
از ساعت 18 روز گذشته بمناسبت مولود حضرت فاطمه زهرا سلام‏اله عليها عده‏اى در حدود 800 نفر در مسجد فخريه اجتماع نمودند در اين اجتماع فلسفى واعظ بدولت حمله كرده و اظهار داشت قوانينى كه در كشور ما وضع ميشود بعد از زحمات زياد و با تو دهنى‏هاى بى‏حساب بمردم زدن موفق ميشوند كه قانونى وضع و بمرحله اجراء درآورند ولى چون بعد مى‏بينند كه اين‏قانون غلط است براى نقض آن زحمتها مى‏كشند يعنى صدهزار تومان پول خرج ميكنند خرى را در صدر مينشانند و بعد صد هزارتومان خرج ميكنند كه همان خر را پائين بياورند. آقايان ميگويند (چرخ زمان را نميتوان بعقب راند) واقعا مسخره است يكعده بنام هيئت دولت كه همه ارتجاعى و دست نشانده بيگانگان هستند و از غربيها پيام ميگيرند قانون اساسى يعنى خونبهاى آزادى را هر آن لگدمال ميكنند و خود را حافظ قانون معرفى ميكنند تمام كشورهاى اروپائى و بطور كلى غربى براى خودشان هريك قانون جداگانه دارند و اين فقط ما بى‏شخصيت‏ها هستيم كه همه چيز خود را بايد از غرب تقليد كنيم خلاصه اين قانونى كه وضع كرده‏اند كه نسوان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارند خلاف دستور خدا و قرآن و قانون اساسى و قانون مدنى و خونبهاى آزادى و مردم مسلمان است. خوبست در اين مورد تجديد نظر كنيد.فعلاً اقدامى ندارد 1 / 9
در پرونده شيخ محمدتقى فلسفى ضميمه شود.