سند نامه ::
 
مخالفت آیت الله بروجردی با «تغییر خط»
موضوع : تغيير خط و افكار عمومى
شماره : 2 ـ 3 ـ 3459 تاریخ 18 / 8 / 38

محمد تقى فلسفى واعظ معروف ميگفت چون كليه كتب و آثار دينى از صدر اسلام تاكنون با خط عربى و فارسى فعلى نوشته شده چنانچه بخواهند تغيير خط را در ايران عملى سازند با مخالفت شديد مراجع مذهبى روبرو خواهند شد. فلسفى گفته موضوع تغيير احتمالى خط باطلاع آيت‏الله بروجردى نيز رسيده و ايشان هرگز حاضر نيستند در حوزه‏هاى علميه خط لاتين جانشين خط فارسى كه تشابه كامل بخط عربى دارد گردد و در موقع خود روحانيون اقدامات شديد و مؤثرى عليه نهضت جديد تغيير خط شروع خواهند نمود.
در اخبار... روز درج شود
روى پرونده شيخ محمد تقى فلسفى ضميمه و بايگانى شود
22 / 8 / 38