سند نامه ::
 
گزارشی در مورد یکی از سخنرانی‌های آیت الله فلسفى


در روز 29 [ماه مبارك رمضان] فلسفى در مسجد سيد عزيزاللّه‏ منبر رفت و صحبت در مورد دفاع از شيعه و هارون الرشيد كرد و در بين صحبت‏هاى خود يكمرتبه گفت در زمان حضرت صادق (ع) دستور داده بودند كه طرفداران حضرت و خلاصه افراد شيعه را دستگير كنند در آن موقع كسى قدرت نداشت و پليس آن وقت مداخله كرده و مردم شيعه را بوضع فجيع گرفتند بطوريكه از پليس فقط دستگيرى شيعه‏ها را خواسته بودند ولى پليس ضمن دستگير كردن آنان بآنها زجر ميداد و كتك ميزد و بعد شروع كرد به پليس حمله كردن و سخت بدستگاه دولت حمله كرد و گفت اگر از اين مامورين دولت هر چه بخواهد اين مامورين و رؤساى دستگاه‏هاى دولت مردم را تحت فشار و ناراحتى ميگذارند خلاصه بقدرى مامورين دولت را غاصب و بى رحم و بى عاطفه معرفى كرد مثلاً يكجمله از حرف او اين بود كه اين پليس بى دين و لا مذهب و بى عاطفه و اين مامورين بى شرم و بى خبر از خدا و بى حيا كه در لباس ظلم و ستم و شيادى در آمده‏اند از سر مردم چه ميخواهند و مردم بدبخت را اذيت ميكنند بهرحال در اين موقع رئيس كلانترى و مامورين آمدند بمسجد و چند دقيقه ايستادند وقتى ديدند فلسفى بآنها حمله كرد و بعنوان قهر مسجد را ترك گفتند و رفتند من حدس ميزنم اگر قبلاً بودند شايد بين آنها و فلسفى دعوا ميشد زيرا بقدرى بمامورين دستگاه پليس و انتظامى حمله كرد كه حد ندارد و اما در روز 30 [ماه رمضان ]چندان حمله بكسى نكرد.


برگ خبر گزارش و گزارش بعدى بدينشرح است:
تاريخ : 14 / 2 / 1336
دو برگ اطلاعيه واصله مربوط به سخنرانى آقاى فلسفى در مسجد سيد عزيز اله (روز 10 / 2 مطابق با 29 رمضان) و عدم اقامه نماز عيد وسيله آيت‏اله كاشانى را به پيوست ايفاد ميدارد. ـ سرهنگ قولقسه