سند نامه ::
 
فعاليتهاى انتخاباتى جبهه ملى

فعاليتهاى انتخاباتى جبهه ملى
شماره : 2 ـ 3 ـ 1684 تاریخ 31 / 3 / 1339
نصرت‏اله امينى اظهار داشته از طرف مقامات آمريكائى به اعضاى حزب ايران و جبهه ملى و طرفداران سياست آمريكا توصيه شده كه با شدت و قدرت در فعاليتهاى انتخاباتى شركت نمايند و بهمين جهت حزب ايران و اعضاء جبهه ملى1 و ساير جمعيت‏هاى ملى در انتخابات تهران شركت خواهند كرد و دكتر على امينى ـ شهاب فردوسى رئيس اداره كل تصفيه ـ دكتر سنجابى و دكتر عبداله معظمى استادان دانشگاه و دكتر حسن ارسنجانى جزو كانديداهاى آنان مى‏باشند و كوشش خواهند كرد اولاً تعداد بيشتر از صندوقهاى اخذ راى در شمال شهر و ناحيه بازار كه از گزند چاقوكشان و مخالفين آنها مصون‏تر خواهد بود قرار گيرد و چند نفر از طرفداران آنان نيز شبها در پاى صندوقها بيتوته نمايند.


1ـ انتخابات مجلس نوزدهم در سال 1337 با تقلب همچون انتخابات مجلس هجدهم برگزار شد. در اين دوره جبهه ملى بيش از گذشته تحت فشار بود و حتى نتوانست در اين دوره كانديدايى را معرفى كند. در اين دوره اللهيار صالح با تحصن در مقابل مجلس به تقلب در انتخابات اعتراض كرد ولى او را به زور از آنجا به خانه بردند و تحت نظر قرار دادند. در سال 1339 با توجه به ورشكستگى و نالايقى رژيم در اداره كشور و عدم توفيق در دستيابى به نتايج مثبت در عرصه اقتصاد و صنعت حتى منجر به محدود شدن كمكهاى خارجى شد. روى كار آمدن دموكراتها در آمريكا نيز به اين اوضاع دامن زد و دولتمردان آمريكا نيز بر لزوم پاره‏اى اصلاحات در ايران تاكيد كردند. چنين فضايى عرصه‏اى تازه براى مشاركت جبهه ملى در مسايل كشور فراهم كرد. در سال 1339 عمر مجلس نوزدهم به سر آمد و شاه اعلام كرد انتخابات معدودى آزاد خواهد بود. تلاش اعضاى جبهه ملى براى راهيابى به مجلس آغاز شد. به ضميمه شماره 13 رجوع شود.
2ـ در سال 1339 كه جبهه ملى بار ديگر زمينه مساعد را براى فعاليت بافت رهبران و سران نهضت ملى در نشستى با صدور بيانيه‏اى كوتاه تشكيل جبهه دوم را اعلام كردند. غلامحسين صديقى، باقر كاظمى، مهدى بازرگان و كريم سنجابى از رهبران ترازاول جبهه بودند. آنها كه بيانيه را امضاء كردند و يا بعدا به آن پيوستند در مجموع سى نفر مى‏شدند و نخستين شوراى عالى جبهه ملى دوم را تشكيل دادند. به ضميمه 14 رجوع شود.