سند نامه ::
 
تلاش جبهه ملی برای جلب توجه آمریکا

موضوع : جبهه ملى
شماره : 2ـ 3ـ 4246 تاریخ 23 / 8 / 1339
بعضى از زعماء حزب ايران منجمله دكتر كريم سنجابى1 اصرار دارند كه مقارن در دست گرفتن قدرت از طرف كندى آمريكا مانند زمان انتشار دكترين آيزنهاور از طرف وابستگان به جبهه ملى اعلاميه منتشر گردد و بدين طريق توجه نمايندگان دولت جديد امريكا را به وجود قشر وسيع و متشكلى در ايران كه داراى برنامه‏هاى مترقى بوده و ضمنا متمايل به همكارى با دنياى آزاد خصوصا آمريكا هستند جلب نمايند. ولى هنوز اين پيشنهاد مورد موافقت قطعى قرار نگرفته است.


1ـ دكتر كريم سنجابى در سال 1238 در ماهيدشت كرمانشاه بدنيا آمد او اصلاً متعلق به خانواده‏اى از خوانين ايل سنجابى است. تحصيلات ابتدايى را در مكتب خانه گذراند و در سال 1300 وارد مدرسه علوم سياسى شد و سپس در مدرسه حقوق ادامه تحصيل داد. در سال 1307 جزو اولين گروه محصلان اعزامى براى ادامه تحصيل به فرانسه رفت، پس از 6 سال تا كسب دكتراى حقوق از دانشگاه پاريس به ايران بازگشت و به عنوان استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران مشغول به كار شد. از فعالان حزب ايران جوان بود. وى در كابينه دكتر مصدق وزير فرهنگ و در انتخابات هفدهم نماينده كرمانشاه در مجلس ملى بود. بعد از كودتاى 28 مرداد 18 ماه در اختفا بسر برد و سپس مورد عفو ملوكانه قرار گرفت. تا سال 1339 فعاليت عضو هيأت اجرائيه بود. در سال 1341 به همراه عده‏اى از بازاريان و اعضاى جبهه ملى دستگير شد. در دولت بازرگان وزير امور خارجه را عهده‏دار شد و در فروردين 1358 استعفا داد وى سپس به صف مخالفان نظام پيوست. در سال 1360 به دنبال اعلام ارتداد جبهه ملى از سوى امام خمينى مخفيانه از ايران خارج و به آمريكا رفت و در سال 1374 در سن 90 سالگى در گذشت.