سند نامه ::
 
اجتماع هواداران جبهه ملى

بولتن : ويژه درباره : اجتماع هواداران جبهه به اصطلاح ملى سابق در باغ يكى از اعضاى حزب ملت ايران واقع در جاده تهران ـ كرج و زد و خورد جوانان وطن‏پرست1 با آنها
شماره : 584 / 312
اين بولتن شامل سه برگ است.
از اوايل هفته جارى فردى به نام حسين گلزار مقدم، فروشنده لوازم الكتريكى و يكى از اعضاى حزب ملت ايران به رهبرى داريوش فروهر، به وسيله پخش تراكت در بين بازاريان و طرفداران جبهه باصطلاح ملى سابق، از مردم دعوت نموده بود تا در ساعت 1500 روز سه‏شنبه (1 / 9 / 36) كه مصادف با روز عيد قربان است، در باغ وى واقع در جاده كرج حوالى كاروانسرا سنگى اجتماع نمايند. در تراكت دعوت اضافه شده بود كسانى كه داراى وسيله نقليه شخصى نميباشند، ميتوانند ساعت 1400 در ميدان 24 اسفند حضور يابند تا با استفاده از اتوبوسهائى كه قبلاً تدارك شده به محل مذكور عزيمت نمايند.
از ساعت 1400 متدرجا جمعى از طرفداران جبهه باصطلاح ملى با اتومبيل‏هاى شخصى و اتوبوس به باغ مورد بحث عزيمت و اجتماع مينمايند و مقارن ساعت 1600ـ تعداد آنها به متجاوز از 1000 نفر بالغ ميگردد. در اين ساعت حدود 200 نفر از مخالفين آنها كه از جوانان وطن‏پرست بوده‏اند. با استفاده از 16 دستگاه اتوبوس شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه به محل موصوف وارد و تعداد 450 نفر از آنان داخل باغ شده و تعداد 250 نفر بقيه در خارج از باغ متمركز ميشوند. اين افراد كه داراى چوبهاى دستى و برخى وسائل دفاع شخصى بوده و به بازى و هر كدامشان نوار سفيدى كه روى آن شعار «اتحاد نيروهاى ضد بيگانه پرستان» نوشته شده چسبانيده شده بود، به دادن شعارهائى عليه بيگانه پرستان اقدام نموده و به زد و خورد با طرفداران جبهه باصطلاح ملى ميپردازند. مجتمعين در باغ در مقابل آنها از آجر و سنگ استفاده نموده و در زد و خوردهاى شديدى كه در ميگيرد، طرفداران جبهه باصطلاح ملى بشدت مضروب و مجروح شده و از جمله داريوش فروهر كه در اجتماع حضور داشته از ناحيه سر مجروح ميگردد.
گروه جوانان وطن‏پرست در خارج از باغ به 413 دستگاه از اتومبيلهاى شخصى متعلق به عناصر جبهه باصطلاح ملى نيز صدماتى وارد و شيشه‏ها و بدنه اتومبيلها را خرد ميكنند و دهها ميليون ريال خسارت به اتومبيلها كه برخى از آنها از انواع گران قيمت خارجى بوده وارد مى‏آورند. در اين جريان همچنين تعداد زيادى ضبط صوت، صندلى و ميكروفن و وسائل ديگرى كه در باغ وجود داشته شكسته و از بين ميرود.
اين زد و خورد حدود يكساعت به طول انجاميده و پس از خاتمه زد و خود جوانان وطن‏پرست سوار اتوبوسها شده و محل را ترك مينمايند.
متعاقب اين حادثه داريوش فروهر به اتفاق چند نفر از عناصر وابسته به جبهه باصطلاح ملى كه مجروح بوده‏اند، به پاسگاه ژاندارمرى كاروانسراسنگ مراجعه و شكايت مينمايند. از طرف مسئولين پاسگاه از آنها سئوال مى‏شود از چه كسانى شكايت دارند كه در مورد تعقيب قانونى و بازداشت و تحويل آنان بدادسرا اقدام شود كه نامبردگان فقط شكايتى در مورد حادثه تسليم پاسگاه ژاندارمرى ميكنند.
داريوش فروهر ضمن بحث درباره اين واقعه به دوستان خود گفته است كه در جريان اين زد و خورد متجاوز از 300 نفر از همكاران وى بشدت مجروح شده‏اند و خود وى از ناحيه سر و پا و كاظم حسيبى يكى ديگر از رهبران جبهه باصطلاح ملى نيز از ناحيه پا شديدا آسيب ديده‏اند.
فروهر پس از مراجعت به تهران به وسيله تلفن جريان امر را به ابوالحسن بنى‏صدر يكى از فعالين جبهه باصطلاح ملى مقيم پاريس اطلاع داده است تا ظرف روز جارى (2 / 9 / 36) با تشكيل يك كنفرانس مطبوعاتى، مراتب را به اطلاع وسائل ارتباط جمعى اروپائى برساند و در تهران نيز موضوع را به برخى از نمايندگيهاى خبرگزاريهاى خارجى اطلاع داده است.


1ـ اول آذر ماه 1356 به مناسبت عيد قربان مجلس جشنى در باغ يكى از فعالان جبهه ملى برگزار شد در اين مجلس اعضاى حزبهاى ملت ايران، جامعه سوسياليستها و حزب ايران و طبقات مختلف مردم شركت داشتند. در اين مراسم صدها نفر از افراد هوادار رژيم شاه با چماق و باتوم و شلاق در حالى كه برروى بازوهاى آنها بازوبند با مارك رستاخيز بسته بودند با اتوبوس‏هاى دولتى وارد اين محل شده و به ضرب و شتم شركت كنندگان پرداختند. در اين ميان چندين نفر دستگير شدند. بدنبال آن جبهه ملى و ساير نيروهاى مخالف رژيم با صدور اعلاميه‏هاى اين واقعه شاه منتسب و آن را محكوم كردند.