سند نامه ::
 
حضور اعضای جبهه ملى در منزل دكتر سنجابى


موضوع : حضور چند تن از عناصر جبهه به اصطلاح ملى سابق در منزل دكتر سنجابى

رونوشت گزارش خبر شماره 24062 / ه 12 تاریخ 12 / 8 / 55

روز 6 / 8 / 35 منوچهرى، دكتر آذر، شاه حسينى، كريم آبادى، اردلان، فروهر، محمودى، وزيرى، ذوالقدر، قاسمى و اديب برومند در منزل دكتر سنجابى واقع در نياوران حضور داشتند. منوچهرى از سفر آمريكا صحبت نمود و دنباله صحبت بكارهاى دكتر براهنى در آمريكا كشانده شد بعد قاسمى از مقاله‏ايكه روزنامه تايم در اطراف وضع ايران و زندانيان سياسى نوشته بود صحبت كرد و بعد از خرابى وضع اقتصادى سخن بميان آمد. عده‏اى معقتد بودند كه شاهنشاه از وضع حقيقى كشور خبر ندارد او را اغفال مى‏كنند. آنگاه شاه حسينى گفت شاهنشاه در مصاحبه از بالا رفتن قيمت سيمان صحبت كردن اين دليل آنست كه از هر چيز خبر دارد.
اديب برومند گفت سرلشگر مبصر رئيس سابق شهربانى گفته است من در انتخابات زمان خود بعرض رساندم پاكزاد كه در گيلان مى‏خواهد وكيل شود آدم فاسد و بدكاره‏اى است ولى با وجود اين گفتند وكيل مى‏شود. منوچهرى گفت رضا تجدد پدر سناتور تجدد بمن مى‏گفت ما راننده‏اى داشتيم اهل شهسوار ولى به شهر خود كمتر مى‏رفت يك روز باو گفتم چرا به شهر خود بى علاقه هستى او گفت خجالت مى‏كشم بروم چون دائى پاكزاد نماينده مجلس است و در آنجا سابقه‏اش بد است و باعث خجالت ما است. دكتر سنجابى، دكتر آذر و منوچهرى معتقد بودند شاهنشاه را در جريان حقايق قرار نمى‏دهند سپس منوچهرى گفت در بازديد شاهنشاه از كرمانشاهان از يكى از افراد ايل سنجابى كه قرار بنوده صحبت كند راجع به كشاورزى سئوال مى‏كند او مى‏گويد خيلى بد است كشاورزان و كارگران دهات را رها كرده بشهر آمده‏اند و عمله شده‏اند و در نتيجه مزارع خالى و بيكار شده است. منوچهرى دوباره از آمريكا صحبت وقتى نام امينى بميان آمد قاسمى گفت بعضى مى‏گويند نصرت‏اله امينى آدم مورد اعتماد نيست. دكتر آزاد پاسخ داد چنين است والا گذرنامه دائمى به او نمى‏دادند. سنجابى و اديب برومند هم تاييد كردند. منوچهرى گفت من سى سال است او را مى‏شناسم آدمى است زياده گو و بيخود حرف مى‏زند باعث سوء ظن و بدگمانى مى‏شود هر كس به آمريكا مى‏رود از او پذيرائى مى‏كند از اين جهت بچه‏هايش به او بد مى‏گويند و اظهار مى‏كنند پدر ما با سازمانها ارتباط دارد. دختر منهم به او بدبين بود اصلاً دانشجويان آمريكا خيلى بد فكر شده‏اند حتى دكتر مصدق را بورژوا مى‏دانند بعد صحبت مذهب و تاثير مذهب شيعه در وضع ايران به ميان آمد و افراد پس از صرف ناهار در منزل سنجابى را ترك نمودند. ضمنا در اين مجلس سرهنگ مجلل. ثنائى، دكتر جلالى، حاج مانيان غايب بودند.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه : 1ـ نامبردگان على اشرف منوچهرى، دكتر مهدى آذر، حسين شاه حسينى، ابراهيم كريم آبادى، على اردلان، داريوش فروهر، عباس وزيرى، حبيب اله ذوالقدر، ابوالفضل قاسمى، عبدالعلى اديب برومند، كريم سنجابى، مى‏باشند كه داراى سابقه هستند.
نظريه سه‏شنبه : نظريه يكشنبه مورد تاييد است.
رونوشت برابر اصل است اصل در پرونده كلاسه 121117 مى‏باشد.
در پرونده بايگانى شود.
در پرونده موضوعى 121111 بايگانى شود. غلامحسين...6 / 9 / 35